10 Nisan 2020

Rome: Total War ve Roma İmparatorluğu İnceleme 1

Rome: Total War ve Roma İmparatorluğu İnceleme 1

Total War serisinin popüler oyunu olan Rome: Total War MÖ 270 (BC) ve MS 14 yılları arasında Roma Cumhuriyeti ve erken Roma İmparatorluğu döneminde geçen 2004 yılında piyasaya sürülen Total WAR serisine ait bir strateji oyunudur. Roma Cumhuriyetinden önce Roma kentinde Roma Krallığı vardı ve Romulus tarafından kurulmuştu. Daha sonra kurulan Roma Cumhuriyeti Diktatörü ise Jül Sezar’dır.

Roma İmparatorluğu MÖ 27 yılında Augustus (Gaius Julius Caesar Octavianus) tarafından cumhuriyet yıkılarak tek monarşi yönetimine çevrilmiştir. Başlangıç olarak üç Romalı aile Julii, Brutii, Scipii ve Senato SPQR vardır. Siz bu üç aileden birini yönetirsiniz, Romayı ise Senato yönetir ve görevler atar. Bununla ilgili detayları diğer inceleme konusunda detaylı bahsedeceğim.

Aşağıdaki resimde Roma'nın Milattan Önce 270 senesindeki toprakları ve Milattan Sonraki 117 yılındaki en geniş topraklarını görebilirsiniz.

Rome: Total War ve Roma İmparatorluğu İnceleme 1

Rome: Total War ve Roma İmparatorluğu İnceleme 1

Faction (Milletler): Rome: Total War'da bazı barbar ve diğer milletleri aşağıda paylaştım. İkinci inceleme yazısında diğerlerinide ekleyeceğim.

Rome: Total War ve Roma İmparatorluğu İnceleme 1

Gaul (Galyalılar): Fransa olmak üzere Batı Avrupa'nın büyük bir bölümüne tarihte verilen yerdir ve bu yeri yöneten topluluktur. Galyalılar veya diğer adı ile Keltler, barbar olarak tanınmaktadır ve Roma ile çok savaş yaşamıştır. Galya Savaşları olarak bilinen bu savaşlar Jül Sezar tarafından yönetilmiştir. Roma kültürü tarafından asimile edilmişlerdir. Roma İmparatorluğu ise varlığına tamamen son vermiştir. Oyundaki Roma ailelerinde biriyle bu ülke fethedilirse kilit açılır ve oyuncu bu ülkeyle de oynayabilme imkanı kazanır.

Armenia (Ermenistan Krallığı): MÖ 190 ile MS 387 yılları arasında hüküm sürmüş krallıktır. Başkentleri Tigranakert olup Artaksiad hanedanı tarafından yönetilen bir krallıktır. Antik Ermeniler bugünkü Azerbaycan, Gürcistan yaşamışlardır. Pontus Krallığı ile çok savaşmışlardır. Varlığına Roma ve Sasani İmparatorluğu son vermiştir. Oyunda asla seçilemeyen bir millettir.

The Seleucid Empire (Seleukos İmparatorluğu): İskender'in ölümünden sonra Makedonya İmparatorluğu'nun parçalanmasıyla İskender'in generallerinden I. Seleukos tarafından MÖ 323 ve MÖ 63 yılları arası hüküm sürmüş Helenistik imparatorluk. Bugünkü Irak ve Kuveyt'in hakimiyetindeki Mezopotamya'da yer alan Selevkoslar verimli topraklardan dolayı tarımda gelişmişlerdir. Partlar ve Romalılar tarafından varlığına son verilmiştir. Oyundaki Roma ailelerinde biriyle bu ülke fethedilirse kilit açılır ve oyuncu bu ülkeyle de oynayabilme imkanı kazanır.

The Greek Cities (Yunan Şehir Devletleri veya Antik Yunanistan): Bugünkü İzmir, Ege Bölgesi ve Yunanistan sınırları içerisinde bulunan Yunan şehir devletleridir. MÖ 756 ile MÖ 146 (Roma İşgalleri) tarihleri arasında hüküm sürdükleri bölgelerdir. Antik Yunanlıların daha da geçmişi Girit uygarlığına dayanır. Oyundaki Roma ailelerinde biriyle bu ülke fethedilirse kilit açılır ve oyuncu bu ülkeyle de oynayabilme imkanı kazanır.

Numidia (Numidya): Afrika'da Sahra'nın kuzeyindeki bir bölgeye Romalıların verdiği isimdir. Romalılar bu bölgeleri ele geçirmiştir. Cezayir'in günümüzdeki sınırları içinde kalır. Numidyalılar küçük bir Afrika krallığıdır, Milattan Önce 6. yüzyıldan başlayarak kıyı bölgelerini işgal eden Kartaca ordularına katılmıştır. Oyunda asla seçilemeyen bir millettir.

Britannia: Günümüz İngiltere topraklarında yaşamış barbar topluluktur. Aynı zamanda Roma İmparatorluğu döneminde İrlanda ve İngiltere adalarının olduğu bölgeye verilen isimdir. Romalılar bu bölgelere akınlar düzenlemiştir. İleride de Roman Britain bölgesi adı altında İngiltere’yi yönetmişlerdir. Oyundaki Roma ailelerinde biriyle bu ülke fethedilirse kilit açılır ve oyuncu bu ülkeyle de oynayabilme imkanı kazanır.

Dacia: Daçyalılar, Bugünkü Romanya civarlarında yaşamış barbar topluluktur. Başkenti Sarmizegetusa idi. Ahalisi genellikle Traklara mensup kabul edilir. Oyunda asla seçilemeyen bir millettir.

Rome: Total War A New Man: Gaius Marcius

Rome: Total War'daki Tarihi Önemli Olaylar

Eruption at Etna: İtalya’da Sicilya eyaletinde bulunan Etna Yanardağında MÖ 261 yılındaki patlamadan bahsetmektedir.

Archimedes Screw: Arşimet Vidası suyu yükseltmek için kullanılan bir tip pompadır. Arşimet İskenderiye'deyken bunun hakkında yazı yazmıştır.

Stoic Philosophy: Stoacılık, MÖ 300 yıllarında kurucusu Kıbrıslı Zenon olan, Megara okulunun bir kolu olan felsefe okulu. Helenistik felsefenin en önemli akımlarındandır. Zenon, okulunu Atina'da bir resim galerisinde kurmuştur. Stoacılar için insanın temel amacı mutluluktur. Mutluluğa ulaşmak içinse doğaya uygun yaşamak gerekir.

A New Man: Gaius Marcius: Tam adı Gaius Marcius Coriolanus olan ve MÖ 5. yüzyılda yaşamış bir Roma generalidir. Coriolanus lakabını Volskianiler elinde bulunan Corioli şehrinin Romalılar tarafından kuşatmasında gösterdiği üstün kahramanlık dolayısıyla kazanmıştır.

Hand Pump Invented: Ctesibius veya El pompaları Arşimet tarafından bulunmuştur ve su taşımada kullanılır. Arşimet, Antik dünyanın ilk ve en büyük bilim adamı olarak kabul edilir. MÖ 287-212 yılları arasında yaşamıştır.

Through a Glass Clearly: Tarihsel mikroskop buluşu fakat oyun içi Bug olabilir bu tarihsel haber veya gelişme çünkü MÖ böyle bir buluş veya çalışma yok.

Greek Logic: Yunan Mantığı olarak bilinen Felsefe akımının Antik Yunanda doğmasıdır. Öncülleri Plato ve Aristo’dur.

Plague in Macedonia: MÖ 256 yılında Makedonya’da görülen veba salgını.

Burak Avcıoğlu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Makaleye Yorum ve Sorularınızı Bırakabilirsiniz.