28 Aralık 2018

Mobil Test Otomasyonda SwipeUp To End ve SwipeDown To End Metotları

Mobil Test Otomasyonda SwipeUp To End ve SwipeDown To End Metotları

Mobil Test Otomasyonda test yazarken Swipe metodu çokça kullanılan bir Keyword'tür. Bazen telefon farklılığından dolayı tıklayacağınız veya değer gireceğiniz alan ekranın aşağısından veya yukarısında kalabilir. Bu alana erişmek içinse lokasyon (X,Y) bilgisi kullanmak çok sağlıklı değildir. Bunun yerine o alanın Locator bilgisini alıp SwipeUpToEnd veya SwipeDownToEnd metotları ile ulaşmak daha kalıcı çözüm olacaktır.

Micro Focus SILK Mobile ürünü üzerinde anlatacağım bu örneği. SILK Framework'de direk SwipeUpToEnd çözümü yoktur. Ekranda bulana kadar Swipe Up yapacak döngüyü aşağıdaki gibi kurabilirsiniz.

Aşağıdaki örnek Visual C# ile yazılmıştır. Buradaki objectpath ilgili alanın Locator, XPath veya ID bilgisi olabilir. Temelde her döngüye girildiğinde SwipeUp yapılıp sonra Exists ile alan varmı kontrolü yapılıyor, yoksa yine SwipeUp yapılıyor. İlgili alan bulununca döngüden çıkılıyor.

   #region Bulana Kadar Yukarı Kaydır - Swipe Up 
   public virtual void SwipeUpToEnd(string value, string converter) 
   { 
    string objectpath = ConverterElements(converter, value); 
    try 
    { 
     do 
     { 
      Mobile().SwipeUp(); 
     } 
     while (!Mobile().Exists(objectpath)); 
    } 
    catch(Exception sonuc) 
    { 
     LogYaz(sonuc.ToString()); 
    }  
   } 
   #endregion 
   #region Bulana Kadar Aşağı Kaydır - Swipe Dow 
   public virtual void SwipeDownToEnd(string value, string converter) 
   { 
    string objectpath = ConverterElements(converter, value); 
    try 
    { 
     do 
     { 
      Mobile().SwipeDown(); 
     } 
     while (!Mobile().Exists(objectpath)); 
    } 
    catch (Exception sonuc) 
    { 
     LogYaz(sonuc.ToString()); 
    } 
   } 
   #endregion 

Burak AVCI