8 Ocak 2017

Scrum Team(Takımı) ve Product Owner

Scrum Takımı ve Product Owner Üzerine Notlar

Scrum Team, kendini yöneten takımlara denir. Scrum Takımı; Product Owner, Scrum Master ve Development Team'den oluşur. Takım dışındaki kişilerden komut almak yerine, işlerin nasıl yapılacağına kendi karar veren bir yapıdır. Scrum takımları Self-Organized yapıda olup kendi kendilerini yönetirler. Takım Cross-Functional özelliğine sahip olup, takım dışında kişilere bağlı kalmadan istenilen ürünü üretebilecek beceri yetkisine sahiptir.

Cross-Functional özelliği takım kurulurken çok önemlidir. Gerekli mimari yapı ve yetkinlik yeterli değilse, takım kaliteli ve zamanında ürün çıkarma hızına ulaşamayacaktır. Bu problem her Sprint sonunda gözle görülür şekilde yansıyacaktır. Scrum'da takım modeli; esneklik, yaratıcılık ve üretkenliği en iyi şekilde kullanmak üzerine tasarlanmıştır.

Scrum takımları geliştirdiği ürünleri iterasyonlu ve artırımlı şekilde teslim edip Feedback fırsatlarını en üst seviyeye çıkarırlar. Her Increment sonunda "Done" durumunda teslim edilen ürünün Production-Live(Gerçek Ortama) her an çıkması hazırmış gibi olması gerekir.

Product Owner(Ürün Sahibi, Ürün Yöneticisi) Development Team'in işini ve ürünün değerini en üst seviyeye çıkarmakla sorumlu kişidir. Product Owner tek bir kişidir, bir komite veya konsey olamaz. Product Owner, Product Backlog'u yönetmekle sorumlu olan tek kişidir. Bu alana Development Team müdahale edemez.

Product Owner, Development Team'i seçer ve Scrum takımı oluşur. PO tam zamanlı bir iştir ve Development Team içinde yer almaz Scrum takımı içinde yer alır. Projede direksiyon PO’dadır. Development Team burada motordur. PO projeyi başarısızlığa veya çıkmaz bir yola sokacağı zaman Development Team bayrak kaldırıp durumu söyleyebilir fakat sorumluluk ve karar PO’dadır. Projeyi Fail etme yetkisi PO dadır.

Product Owner'ın kararlarını görmek isteyenler, Product Backlog içeriği ve sıralamasına bakabilir. Product Owner'dan başka hiç kimse Development Team'e farklı bir iş listesi üzerinde çalışmasını söyleyemez. Development Team başka bir kimseden iş almamalıdır.

Product Backlog yönetiminin içeriği;
* PBI'ları açıkça ifade etmek ve anlaşılabilir kısa cümleler şekilde oluşturmak.
* PBI'ları iş hedeflerinin ve taleplerini ROI(yatırım getirisi) en iyi şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde sırlamak ve öncelik(Priority) vermek.
* Development Team'in çıkardığı ürün değerini en üst seviyeye çıkarmak.
* Product Backlog'un herkes için görünür, şeffaf ve anlaşılır olmasını, Scrum takımının yapacağı sonraki işleri göstermesini sağlamak.
* Epic'leri (Büyük Parçaları) PBI bazında küçük iş parçacıklarına bölmek.
* Öncelik(Priority) sırası önemlidir. PBI'lar önem sırasına göre sıralanmalıdır. Bonus PBI'lar oluşturulabilir.
* Acceptance Criteria: Bir PBI'ın Done olması için istenilen koşuldur.

Product Owner Üzerine Notlar
* Neyin geliştirilip neyin geliştirilmeyeceğini karar veren kişidir.
* Development Team'e Sprint içerisinde geri bildirimde bulunabilir.
* Pazarı gözlemlemek, pazar hakkında daha çok şey öğrenmek ve analiz etmekten sorumludur.
* Ürünün her paydaşı(Stakeholder) ile düzenli olarak temasta olmak.
* Hızlı geri bildirimde bulunabilmek için 10 dakikada Build etmenin önemini anlatmak ve bunu takımdan istemek.
* Release planlaması yapmak.
* Product Owner asla Scrum Master olamaz çünkü iki rol farklıdır.
* Product Owner, Scrum Team ile maksimum %50 minimum %30 zaman ayırmalıdır.
* Takımın bağımlılıklarını (Impdelemts) PO çözer.
* PO birden fazla takıma PO'luk yapabilir.
* Yasama PO - Yargı Scrum Master - Yürütme Development Team olarak ifade edebiliriz.
* Product Owner ürün sahibidir Proje Yöneticisi değildir. Product Backlog'un yöneticisidir.
* Development Team üyelerine iş veya görev ataması yapmaz ve işin nasıl yapılacağına karışmaz. Fakat bu süreçlerde bilgi verebilir ve yardımcı olabilir.
* Daily Scrum'lara izleyici olarak katılır. Gidişat hakkında takımdan bilgi alabilir, bilgi verebilir ve yardımcı olabilir.
* Development Team’den durum raporu istemez, DoD kriterlerine göre PBI'ın Done veya Un Done durumunu söyler.
* PO, Review Toplantısının sahibidir.
* Sprint Planning toplantılarında Sprint Goal'ü belirler.
* PO, önündeki işleri planlamak için takımdan Product Backlog Refinement yapmasını talep edebilir. Bu toplantıda PBI'lar Size işlemi yapılarak metrik kazanır.

Kaynaklar
Cross-Functional Team
Professional Scrum Product Owner (PSPO) www.scrum.org

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Makaleye Yorum ve Sorularınızı Bırakabilirsiniz.