12 Ekim 2016

T-SQL'de RTRIM ve LTRIM Fonksiyonlarının Kullanımı

T-SQL'de RTRIM ve LTRIM Fonksiyonlarının Kullanımı

Transact-SQL'de çokça kullanılan RTRIM ve LTRIM fonksiyonlarından bu makalede bahsedeceğim. Herhangi bir SQL sorgusunda String veri içinde boşluklar varsa bu boşlukları kaldırmak için genelde bu komutlar kullanılır.

RTRIM komutu verinin sonundaki boşluğu kaldırır. RTRIM(column); şeklinde kullanılır.
LTRIM komutu verinin başındaki boşlukları kaldırır. LTRIM(column); şeklinde kullanılır.

Bazı SQL araçlarında ilgili komut tırnak RTRIM('column'); ile de kullanılmaktadır.

Ek olarak yukarıdaki iki komut dışında (%) işareti de kolon başına veya sonuna konularak o kolonda hangi String veri içinde boşluk varsa onları temizler.

Örnek kullanım: SELECT 'COLUMN%' FROM TABLE

İlgili komutların MySQL, Oracle, SQL Server'da kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir;

MySQL: TRIM( ), RTRIM( ), LTRIM( )
Oracle: RTRIM( ), LTRIM( )
SQL Server: RTRIM( ), LTRIM( )

Kaynaklar
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms178660.aspx
http://www.toadworld.com/platforms/oracle/w/wiki (TOAD World Oracle)
en.wikipedia.org/wiki/Trimming_(computer_programming)
Toad World Oracle RTRIM Function
Toad World Oracle TRIM Function (TRIMMG)
Toad World Oracle LTRIM Function