11 Ağustos 2015

Mühendisler için Yüksek Lisans Programı Önerisi: Mühendislik Yönetimi

Mühendislik Yönetimi

Mühendislik Yönetimi, var olan ve gelişmekte olan teknolojilerin ve ilişkili sistemlerin yönetiminde en uygun kararların alınmasına ve uygulanmasına yönelik bir disiplindir. gerek stratejik ve gerekse operasyon-el düzeylerdeki konularla ilgilenir.

Mühendislik Yönetimi gelecekte yönetici olabilecek mühendisler yetiştirmek için hazırlanmış bir yüksek lisans programıdır. MBA(İşletme)'in mühendislik versiyonu olarak düşünebilirsiniz. İşletme, pazarlama gibi İİBF(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) bölümlerinden mezun öğrenciler iş hayatında yükselmek için yüksek lisans MBA programlarını seçerler. Mühendis unvanına sahip Mühendislik bölümlerinden mezun öğrencilere ise MBA yerine Mühendislik Yönetimi programı daha uygundur. Tabi bazı mezun öğrenci görüşlerine göre iyi bir üniversitede yapılan MBA'de tercih edilebilir.

Endüstri Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi, Makine Mühendisiliği gibi Lisans bölümlerinden mezunlar ileri ki iş hayatlarında yöneticilik için Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans programını düşünebilir. Tezsiz programı öneriyorum çünkü Akademik olarak okulda almayacaksanız, öğretim üyesi olmayacaksanız Tezli yüksek lisans programlarını incelemenize gerek yoktur. Diploma olarak da Tezli ve Tezsiz arasında fark yoktur aynı diplomayı alırsınız.

Mühendislik Yönetimi Tezsiz programını uzaktan yapma imkanınız da var. E-MY (E-Mühendislik Yönetimi) Olarak bilinen bu programlar İnternet üzerinden dersleri alırsınız sadece Final zamanı okula gidersiniz. Verilen diploma ise Tezsiz örgün eğitim diploması ile aynıdır. YÖK Genel Kurulunun 29.04.2010 tarihli Genel Kurul Kararıyla, uzaktan eğitim programlarının diplomalarına 'Uzaktan Eğitim' ibaresi yazılmayacaktır. Diplomanızın örgün eğitim diplomasından farkı olmayacaktır. İkinci öğretim (Akşamları derslere gidilen örgün eğitim) tezsiz yüksek lisans ile uzaktan alınan yüksek lisans programının diplomaları aynıdır.

Uzaktan eğitim programlarından mezun olan öğrenciler ile aynı programdan mezun olan tezsiz örgün eğitim öğrencileri aynı unvan ve haklara sahip olurlar.

Mühendislik Yönetimi

Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programları

ALES, Not Ortalaması, Referans Mektubu şartlarını aramayan başta Devlet olmak üzere Mühendislik Yönetimi tezsiz yüksek lisans programlarını yazacağım. Bu arada ALES Puanı 3 yıl geçerlidir. Bazı üniversiteler ALES yanında Puan barajı olmasa da YDS istiyorlar.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) program ücreti 21,600 TL olup ALES Şartı aranmaz. Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.30/4.0 (60.33/100) olmalıdır. İTÜ dil sınavı 75 aranmaktadır.

İstanbul'daki Devlet üniversitelerinden İstanbul Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesinden Mühendislik Yönetimi yüksek lisans programı yoktur. Boğaziçi Üniversitesi ise ALES, Yabancı Dil Sınavı, Not Ortalaması şartlarını aramaktadır.

Marmara Üniversitesi Mühendislik Yönetimi

1) Marmara Üniversitesi
Yüksek Okul: Fen Bilimleri Enstitüsü

Mühendislik Yönetimi Tezsiz İngilizce
Toplam Ücret 10.000-11.000 TL
Program Dili İngilizce

Mühendislik Yönetimi Tezsiz Uzaktan Eğitim Türkçe
Uzaktan Eğitim (E-MY)
Program Dili Türkçe
2015 için ders başı 900 TL olup toplam 10 ders ve bitirme projesi ile 9000 TL'ye denk geliyor. Tezsiz örgün ikinci öğretim yüksek lisans eğitimi ile aynı diplomayı alıyorsunuz.

Mühendislik Yönetimi

2) Galatasaray Üniversitesi
Yüksek Okul: Fen Bilimleri Enstitüsü

Mühendislik Yönetimi Tezsiz İngilizce
ALES ve Not Ortalaması şartı yok
Program Dili İngilizce
GSU FBE İngilizce Seviye Tespit Sınavından en az 50 puan, YDS (İngilizce) en az 50 puan, TOEFL (internet tabanlı) en az 59, puan, IELTS en az 5.5 puan
2015-2016 Fiyatları 20.550 TL

Mühendislik Yönetimi

3) İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Yüksek Okul: Fen Bilimleri Enstitüsü

Mühendislik Yönetimi Tezsiz Türkçe (MEM - Master of Engineering Management)
ALES, Yabancı Dil, Not Ortalaması şartı yoktur.
Program Dili Türkçe
Dönem 3000 TL (Toplam 2 Dönem ve 30 Kredi 6000 TL)

Kaynak: https://enstitu.medeniyet.edu.tr/tr/ogrenci/program-ucretleri


Diğer Uzaktan Eğitim ve Tezli Programlar

Karabük Üniversitesi

1) Karabük Üniversitesi
Tezli(Ücretsiz) ALES 55 Puan istiyor. Başvurular İnternet üzerinden yapılıyor. Uzaktan Eğitim programları Tezsiz olup dönemlik ücreti 1500 TL olup 2-3 dönem olabiliyor.

* Fen Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans(Tezsiz) Bilgisayar Mühendisliği programı. Sakarya Üniversitesi ile Ortak Program olarak verilir. Dönemlik ücreti 1500 TL olup  ALES Puanı 55 olmalıdır.

* Sosyal Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans(Tezsiz) Girişimcilik, İşletme, Kamu Yönetimi ve Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği programları vardır. Dönemlik ücreti 1500 TL olup  ALES Puanı 55 olmalıdır.

fbe.karabuk.edu.tr (Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü)
sbe.karabuk.edu.tr (Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü)