24 Mart 2013

Mikroişlemciler Hafta 7 - Blok Aktarma

Mikroişlemciler Hafta 7'de Blok Aktarma yaptık. ASM  koduna aşağıdan bakabilirsiniz. Kodun içerisinde Pointer olarak belirlediklerimizi .equ koyarak ekliyoruz kodun başında.

;------------------------------------------------------------------------------
;BURAK AVCI / 090202395 / HAFTA-7
;Blok Aktarma
;------------------------------------------------------------------------------
 
sayac  .equ  r10
indeks  .equ  r11
indeks2 .equ  r12
dizi  .equ  0220h
 .cdecls C,LIST, "msp430g2231.h"
 
;------------------------------------------------------------------------------
      .text              ; Progam Start
;------------------------------------------------------------------------------
RESET    mov.w  #0280h,SP        ; Initialize stackpointer
StopWDT   mov.w  #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL ; Stop WDT
 
;------------------------------------------------------------------------------
;      Blok Aktarma 1. Kısım Derste Yapılan
;------------------------------------------------------------------------------  
      mov  #16,sayac 
      mov  #kaynak, indeks
geri    mov  sayac,0(indeks)
      incd  indeks
      dec sayac
      jnz  geri
      mov  #16,sayac 
      mov  #kaynak, indeks
;      mov  #varis, indeks2
      mov  #kaynak, indeks2
      incd  indeks2
      add  #30,indeks
      add  #30,indeks2
geri2    mov  0(indeks),0(indeks2)
      decd  indeks
      decd  indeks2
      dec sayac
      jnz  geri2
      jmp son
      nop
sabit    .word 1234      
      .bss kaynak, 32
      .bss bos, 32
      .bss varis,32
 
 
;------------------------------------------------------------------------------
;      Blok Aktarma 2. Kısım
;------------------------------------------------------------------------------            
      mov #16, r10
      mov #0200h, r11
      mov #0215h, r12
      cmp r11,r12
      jnc buyuk
      add #0036, r11
      add #0036, r12
gt      mov 0(r11), 0(r12)
      decd r11
      decd r12
      dec r10
      jnz gt
      jmp son
buyuk     mov 0(r11), 0(r12)
      incd r11
      incd r12
      dec r10
      jnz buyuk
son      nop
 
;------------------------------------------------------------------------------
;      Interrupt Vectors
;------------------------------------------------------------------------------
      .sect  ".reset"        ; MSP430 RESET Vector
      .short RESET          ;
      .end
 
Ders: Mikroişlemciler
Prof. Dr. Bekir Tevfik Akgün