24 Mart 2013

Mikroişlemciler Hafta 2 - Toplama İşlemi

Mikroişlemciler Hafta 2'de Toplama işlemi yapılmıştır. ASM koduna aşağıdan bakabilirsiniz. Toplama işlemi 3 farklı şekilde yaptık. Basitten zora doğru. inc komutu 1 artırıken dec komutu 1 azaltıyor.

;*******************************************************************************
; BURAK AVCI 090202395
;*******************************************************************************
 .cdecls C,LIST, "msp430g2231.h"
;------------------------------------------------------------------------------
      .text              ; Program Start
;------------------------------------------------------------------------------
RESET    mov.w  #0280h,SP        ; Initialize stackpointer
StopWDT   mov.w  #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL ; Stop WDT


;---------- Birinci Toplama Örneği
       mov  #1234h, r5
       mov #11, r6
       add r5,r6
       nop

      
;---------- İkinci Toplama Örneği
      mov  #0ffffh, r5
       mov #0ffffh, r6
       inc.w r5
       dec r5
       inc.b r6
       dec.b r6
       inc.b r6
       mov.b r6,r5
       nop
      
      
;---------- Üçüncü Toplama Örneği
      mov #5, r5
      mov #6, r6
      mov #7, r7
      mov #8, r8
      mov #9, r9
      mov #10, r10
      mov r5,r11
      add r6,r11
      add r7,r11
      add r8,r11
      add r9,r11
      add r10,r11
      nop
;------------------------------------------------------------------------------
;      Interrupt Vectors
;------------------------------------------------------------------------------
      .sect  ".reset"        ; MSP430 RESET Vector
      .short RESET          ;
      .end
Ders: Mikroişlemciler
Prof. Dr. Bekir Tevfik Akgün