23 Nisan 2013

Mikroişlemciler Hafta 8 - YIGIN

Mikroişlemciler Hafta 8'de Yığın yaptık. Yığın Komutları: call, push, pop, ret. ASM  koduna aşağıdan bakabilirsiniz.
RESET    mov.w  #0280h,SP        ; Initialize stackpointer
StopWDT   mov.w  #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL ; Stop WDT
      mov #01234h, r8
      mov #0abcdh, r9
      mov r8, r10
      mov r9, r11
      call #EXG
      mov r10, r8
      mov r11, r9
      nop
      
EXG     push r10
      push r11
      pop r10
      pop r11
      ret
Ders: Mikroişlemciler
Prof. Dr. Bekir Tevfik Akgün