19 Mart 2013

Mikroişlemciler Hafta 3 - 64 Bitlik iki sayının toplamı, Eldeli ve Eldesiz Toplama

Mikroişlemciler Hafta 3'de 64 Bitlik iki sayının toplamını Eldeli ve 4 adet 16 bitlik sayının ortalaması Eldesiz şekilde yazdık. ASM koduna aşağıdan bakabilirsiniz. Aynı zamanda 4 adet 16 bitlik sayının ortalamasını sonra Eldeli olarak toplamını yazdık. addc.w Eldeli Toplamada kullanılıyor, add.w komutu ise  Eldesiz Toplamada.

Ek olarak Register Etiket yapmak için başına 0 Koyun #0100h gibi, #FFFFh Şeklinde yaparsan algılamaz
;******************************************************************************
 .cdecls C,LIST, "msp430g2231.h"

;------------------------------------------------------------------------------
      .text              ; Progam Start
;------------------------------------------------------------------------------
RESET    mov.w  #0280h,SP        ; Initialize stackpointer
StopWDT   mov.w  #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL ; Stop WDT
      
      ; addc.w Eldeli Toplama
      ; add.w Eldesiz Toplama
      ; Register Etiket yapmak için başına 0 Koyun #0100h gibi, #FFFFh Şeklinde yaparsan algılamaz
      
      ; 1)64 Bitlik iki sayının toplamı
      mov #0100h, r8
      mov #0200h, r9
      mov #0100h, r10
      mov #0200h, r11
      mov #0100h, r12
      mov #0200h, r13
      mov #0100h, r14
      mov #0200h, r15
      add.w r12,r8
      addc.w r13,r9
      addc.w r14,r10
      addc.w r15,r11

      ; 2-A)4 adet 16 bitlik sayının ortalaması Eldesiz
      mov #0000h, r7
      mov #0100h, r8
      mov #0100h, r9
      mov #0100h, r10
      mov #0100h, r11
      mov #0100h, r12
      mov #0100h, r13
      mov #0100h, r14
      mov #0100h, r15
      add r15,r7
      add r14,r7
      add r13,r7
      add r12 ,r7
      clrc
      rrc r7
      clrc
      rrc r7
      
      
      ; 2-B)4 adet 16 bitlik sayının ortalaması Eldeli
      mov #0000h, r8
      mov #0000h, r9
      mov #0000h, r10
      mov #0000h, r11
      mov #0100h, r12
      mov #0100h, r13
      mov #0100h, r14
      mov #0100h, r15
      add r15,r7
      addc r11,r6
      add r14,r7
      addc r10,r6
      add r13,r7
      addc r9,r6
      add r12,r7
      addc r8,r6
      clrc
      rrc r6
      rrc r7
      clrc
      rrc r6
      rrc r7


      ; Diğer Kodlar
      clrc
      rrc r6
      mov #1,r7
      cmp r5,r6
      jhs devam
      clr r7
devam    nop
    
                      
;------------------------------------------------------------------------------
;      Interrupt Vectors
;------------------------------------------------------------------------------
      .sect  ".reset"        ; MSP430 RESET Vector
      .short RESET          ;
      .end
Ders: Mikroişlemciler
Prof. Dr. Bekir Tevfik Akgün