19 Mart 2013

Mikroişlemciler Hafta 4 - Register Toplama

Mikroişlemciler Hafta 4'de verilen 4 Register toplanacak. ASM koduna aşağıdan bakabilirsiniz. add, addc komutlarını kullanıyoruz. r5 ve r6 pointer gibi düşünebilirsiniz. Toplamları addc komutu ile içine atıyoruz. En son clrc komutu ile işlemi bitiriyoruz.

;******************************************************************************
 .cdecls C,LIST, "msp430g2231.h"

;------------------------------------------------------------------------------
      .text              ; Progam Start
;------------------------------------------------------------------------------
RESET    mov.w  #0280h,SP        ; Initialize stackpointer
StopWDT   mov.w  #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL ; Stop WDT
SetupP1   bis.b  #001h,&P1DIR      ; P1.0 output
                      
      mov #0000h, r5
      mov #0000h, r6
      mov #0500h, r12
      mov #FFFFh, r13
      mov #FFFFh, r14
      mov #0100h, r15

      add r15,r6
      addc #0000,r5
      
      add r14,r6
      addc #0000,r5
      
      add r13,r6
      addc #0000,r5
      
      add r12,r6
      addc #0000,r5    
      
      clrc
      rrc r5
      rrc r6
      
      clrc
      rrc r5
      rrc r6
      
;------------------------------------------------------------------------------
;      Interrupt Vectors
;------------------------------------------------------------------------------
      .sect  ".reset"        ; MSP430 RESET Vector
      .short RESET          ;
      .end

Ders: Mikroişlemciler
Prof. Dr. Bekir Tevfik Akgün