19 Mart 2013

Mikroişlemciler Hafta 6 - 16 Sözcüklü Bellek Boyutu Toplama ve BCD Şeklinde Gösterme

Mikroişlemciler Hafta 6'da 16 Sözcüklü Bellek Boyutu Toplama ASM koduna aşağıdan bakabilirsiniz. Programın ikinci aşamasında 16 Sözcük 1'den Başlayan Sırayla Sayılar Yinelemesi ve 1'den 16'ya kadar rakamsal BCD olarak göster Memory ekranında.

;******************************************************************************
; BURAK AVCI 090202395 HAFTA-6

sayac    .equ r10
indeks    .equ r11
dizi    .equ 0200h
veri     .equ r12
 
 .cdecls C,LIST, "msp430g2231.h"

;------------------------------------------------------------------------------
      .text              ; Progam Start
;------------------------------------------------------------------------------
RESET    mov.w  #0280h,SP        ; Initialize stackpointer
StopWDT   mov.w  #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL ; Stop WDT

      ;16 Sözcüklü Bellek Boyutu(İlk Kod)                
      mov #16, sayac
      mov #dizi, indeks
geri    mov #055h, 0(indeks)
      incd indeks ;iki tane inc indeks yazmak yerine
      dec sayac
      jnz geri ;dallanma
      nop ;Breakpoint Koyduk          

      
      ;16 Sözcük 1'den Başlayan Sırayla Sayılar Yinelemesi
      ;1'den 16'ya kadar rakamsal BCD olarak göster
      mov #16, sayac
      mov #1,veri
      mov #dizi, indeks 
geri    mov veri, 0(indeks)
      incd indeks
      dec sayac
      clrc
      dadd #1,veri
      jnz geri
      nop     
                      

;------------------------------------------------------------------------------
;      Interrupt Vectors
;------------------------------------------------------------------------------
      .sect  ".reset"        ; MSP430 RESET Vector
      .short RESET          ;
      .end

Ders: Mikroişlemciler
Prof. Dr. Bekir Tevfik Akgün