27 Mart 2012

Bilgisayar İletişimi ve Hata Düzeltme Teknikleri

Ağ Protokolü: iki bilgisayar arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla verileri düzenlemeye yarayan, standart olarak kabul edilmiş kurallar dizisidir.

Paralel iletim: Seri giriş -çıkışlarda olduğu gibi paralel çıkışlarda da veri gönderilir. Ama bir seferde 1 byte, her biri 1 bit olmak üzere 8 kanaldan gönderilir. Bitler ayni anda gönderildiğinden, kablo üzerinde birbirlerine paralel olarak gönderilmiş gibi olur.

Seri iletim: Bilgisayara verileri bir dizi şeklinde göndermek ve ayni şekilde almak için oluşturulmuş bir giriş/çıkış kapısıdır. Seri çıkış, bir kablo üzerinden verileri bir sıra halinde, her seferinde 1 bit olmak üzere yollar. Verilerin transfer edildigi kablolar iki tanedir. Bu sekilde bir kablodan veri gönderilirken diğerinden veri alinabilir.Seri giriş -çıkışlara modemler, fareler ve yazıcılar bağlanır. İki bilgisayararasına bir seri iletişim kablosu bağlayarak, bunlar arasında veri transferi gerçekleştirilebilir.

Seri iletim Çeşitleri
Asenkron: Gönderici ve alıcının aynı saatler kullandıkları seri iletim şeklidir.
Senkron: Karakterler başına başla ve dur bitleri koyulmaz. Gönderici alıcıya saat işaretini veri ile modülü ederek gönderir.
Isokron: Uç sistem haberleşmede kullanılır.

Hata Sezme Ve Düzeltme Teknikleri
Yankılama (Echoplex): Bu yöntem daha çok bir ana sisteme bağlı terminallerde kullanılmaktadır. Terminalde tuşa basıldığında bu tuşa karşı düşen karakter ana sisteme gider; ana sistem hem bu karakteri işler, hem de gönderen terminale geri yankılar. Terminal ana sistemden gelen bu karakteri gönderdiği ile karşılaştırır veya ekranda gösterir. Böylece terminal başındaki kullanıcı hatalı aktarımları görebilir.

Hamming Kodlaması: Bu kodlamada alıcıya ulaşan ve belirli bir simgeye karşı düşen ikili kod, yolda bir ölçüde bozulmuş bile olsa alıcıda asıl gönderilen kod elde edilmektedir. Örneğin, Hamming (7,4) kodunda 4 adet bilgi biti ve 3 adet sınama biti kullanılarak 7 bitlik kod sözcükleri elde edilir.

Hata sezme ve düzeltmede en çok kullanılan teknikler LRC, CRC  ve Hamming Kodlamasıdır.