8 Mart 2012

JavaScript ile Basit Hesap Makinesi Yapmak

İşlem yaparken rakamlar değişkende tutulur. Derste öğrenilen document.hesapmakinesi.Textbox.value=document.hesapmakinesi.Textbox.value kod kalıbı ile yapılmıştır.
<html>
<head>
<title>Hesap Makinesi 1.0 - Burak AVCI</title>
</head>
<body>

<!-- Burak AVCI - 090202395-->

<center><b>HESAP MAKİNESİ 1.0<b></center>
<form name="hesapmakinesi">

<!--Tablo Boyutu-->
<table align="center" border="2" cellspacing="4" cellpadding="2" bordercolor="black">

<!--Text Kısmı-->
<tr>
<td bgcolor="red"><input type="text" name="Textbox" size="40"></td>
</tr>

<!--Satır 1-->
<tr>
<td align="center">
<input type="button" value="Temizle" onClick="temizle()">
<input type="button" value="Kapat" onClick="pencerekapat()"></td>
</tr>

<!--Satır 2-->
<tr>
<td align="center">
<input type="button" value=" + " onClick="Toplama()">
<input type="button" value="1" size="20" onClick="bir()">
<input type="button" value="2" size="20" onClick="iki()">
<input type="button" value="3" size="20" onClick="uc()">
</td>
</tr>


<!--Satır 3-->
<tr>
<td align="center">
<input type="button" value=" - " onClick="Cikarma()">
<input type="button" value="4" size="20" onClick="dort()">
<input type="button" value="5" size="20" onClick="bes()">
<input type="button" value="6" size="20" onClick="alti()">
</td>
</tr>


<!--Satır 4-->
<tr>
<td align="center" >
<input type="button" value=" * " onClick="Carpma()">
<input type="button" value="7" size="20" onClick="yedi()">
<input type="button" value="8" size="20" onClick="sekiz()">
<input type="button" value="9" size="20" onClick="dokuz()">
</td>


<!--Satır 5-->
<tr>
<td align="center">
<input type="button" value=" / " onClick="Bolme()">
<input type="button" value="0" onClick="sifir()">
<input type="button" value=" . " onClick="ondalik()">
<input type="button" value=" = " onClick="esittir()"> </td>
</tr>

</table>
</form>

<center><b>Burak AVCI - 090202395<b></center>

<script language="javascript">
var A;
var B;
var C;
var D;

function bir()
{
document.hesapmakinesi.Textbox.value=document.hesapmakinesi.Textbox.value + "1";
}

function iki()
{
document.hesapmakinesi.Textbox.value=document.hesapmakinesi.Textbox.value + "2";
}

function uc()
{
document.hesapmakinesi.Textbox.value=document.hesapmakinesi.Textbox.value + "3";
}

function dort()
{
document.hesapmakinesi.Textbox.value=document.hesapmakinesi.Textbox.value + "4";
}

function bes()
{
document.hesapmakinesi.Textbox.value=document.hesapmakinesi.Textbox.value + "5";
}

function alti()
{
document.hesapmakinesi.Textbox.value=document.hesapmakinesi.Textbox.value + "6";
}

function yedi()
{
document.hesapmakinesi.Textbox.value=document.hesapmakinesi.Textbox.value + "7";
}

function sekiz()
{
document.hesapmakinesi.Textbox.value=document.hesapmakinesi.Textbox.value + "8";
}

function dokuz()
{
document.hesapmakinesi.Textbox.value=document.hesapmakinesi.Textbox.value + "9";
}

function sifir()
{
document.hesapmakinesi.Textbox.value=document.hesapmakinesi.Textbox.value + "0";
}

function ondalik()
{
document.hesapmakinesi.Textbox.value=document.hesapmakinesi.Textbox.value + ".";
}

function temizle()
{
document.hesapmakinesi.Textbox.value="";
}

function pencerekapat()
{
window.close();
}

function Toplama()
{
A= parseFloat(document.hesapmakinesi.Textbox.value);
document.hesapmakinesi.Textbox.value="";
D=1;
}

function Cikarma()
{
A= parseFloat(document.hesapmakinesi.Textbox.value);
document.hesapmakinesi.Textbox.value="";
D=2;
}

function Carpma()
{
A= parseFloat(document.hesapmakinesi.Textbox.value);
document.hesapmakinesi.Textbox.value="";
D=3;
}

function Bolme()
{
A= parseFloat(document.hesapmakinesi.Textbox.value);
document.hesapmakinesi.Textbox.value="";
D=4;
}

function esittir()
{
B= parseFloat(document.hesapmakinesi.Textbox.value);
document.hesapmakinesi.Textbox.value="";
  if(D=="1")
  {
  C=toToplama(A,B);
  document.hesapmakinesi.Textbox.value=C;
  }
  if(D=="2")
  {
  C=toCikarma(A,B);
  document.hesapmakinesi.Textbox.value=C;
  }
  if(D=="3")
  {
  C=toCarpma(A,B);
  document.hesapmakinesi.Textbox.value=C;
  }
  if(D=="4")
  {
  C=toBolme(A,B);
  document.hesapmakinesi.Textbox.value=C;
  }
}

function toToplama(sayiA ,sayiB)
{
return (sayiA+sayiB)
}

function toCikarma(sayiA ,sayiB)
{
return (sayiA-sayiB)
}

function toCarpma(sayiA ,sayiB)
{
return (sayiA * sayiB)
}

function toBolme(sayiA ,sayiB)
{
return (sayiA/sayiB)
}

</script>
</body>
</html>