13 Aralık 2020

Netflix Dizisi Versailles - Güneşin Kralı XIV. Louis ve Görkemli Mabedi Versay Sarayı

Netflix Dizisi Versailles - Güneşin Kralı ve Görkemli Mabedi Versay Sarayı

Fransa tarihini anlatan Versailles dizisi adını Versay Sarayından almış olup (XIV)14. Louis tarafından yapılmıştır. Fransız tarihini ve monarşiyi anlatan dizi Netflix'de iki sezon ve 20 bölümden oluşup Türkçe Dublaj olarak diziyi seyredebilirsiniz. Versailles dizisi 2015 yılında çekimleri başlamış olup Fransa tarafından yapılan ve Canal+ Fransız kanalında yayınlanan bir dizidir. Dizinin 2018 yılında on bölümlük üçüncü sezonu da çekilmiştir fakat Netflix'de bulunmamaktadır.

Dizi, Versay Sarayı içerisindeki aşk, entrika, soylu ve asiller sınıfı ve 14. Louis zamanındaki fransız devlet yönetimini anlatmaktadır. 14. Louis başkent Paris'e yakın bir kent olan Versay'da doğmuştur ve kral olduğu zaman buradan ayrılmayıp imparatorluğunun sarayını buraya inşaa ettirmiştir. Başta Paris'e gitmesi için birçok soylu ve devlet adamı görüş bildirse de 14. Louis Versay'da kalmıştır ve buraya büyük bir saray yaptırıp ülkedeki soylu ve asil sınıfındaki birçok kişiyi kendi çatısı altında toplayarak birlikte yaşamaya zorlamıştır. Bu monarşik düşünce saray içinde soylu sınıfı arasındaki entrikalar, yükselebilmek ve mevki edinebilmek için komplo gibi birçok olayı beraberinde getirmiştir.

Netflix Dizisi Versailles - Güneşin Kralı ve Görkemli Mabedi Versay Sarayı

Versailles dizisinde Fransız monarşik yönetimi ve kabinesi de ele alınmıştır. Zamanında kral tarafından kendisine muhalif olmasını istediği bakanların bile olduğunu, bu sayede günümüz parlamenter muhalif kesimin bir nevi geçmiş zamanlardaki benzer yönetim anlayışını görebilmekteyiz. Kralın yaveri olan Alexandre Bontemps ise hem kralın sağ kolu hem de devlet işlerinde önemli bir rol üslenmektedir.

Fransa'nın giyimi, kültürü, sınıfsal ayrımları, sanata bakış açısı gibi birçok konu dizide değinilmiş ve Fransa'yı Fransa yapan temeller çok iyi işlenmiştir. Saray içi entrikalar bizim Osmanlı zamanında yaşanan ve dizisi yapılan Muhteşem Yüzyıla benzemektedir. 14. Louis diplomatik gerekçelerle İspanya kraliçesi Maria Theresia ile evli olsa bile birçok gözdesi ve evlilik dışı ilişkisinin olduğu dizide işlenmiştir. Versailles dizisinin bir diğer başarılı yanı ise dizide o kadar fazla ana karakter var ki bu da diziyi zengin yapıyor ve daha da izlenilir kılıyor. Bu yüzden hem Casting hem de Türkçe Dublaj oldukça başarılıdır. Dizinin ikinci sezonunda 14. Louis'nin iktidarına karşı bazı komplolar düzenlenir ve mistik bir örgüt onu devirmeye çalışır. Fransa'nın güvenlik şefi Fabien Marchal bu komployu çözer ve Şeytan'a tapan bir tarikatı ve liderini yakalayarak onları yok eder.

14. Louis zamanında perçinlenen sosyal sınıf ayrımı Fransa tarihinde o kadar çok ileriye gitti ki, alt sınıf tamamen belli bir zümreye çalışıyordu ve bunun sonucu olarak 16. Louis zamanında Fransız Devrimi gerçekleşti ve monarşi tamamen yıkıldı. Dizide de devrimin başlangıcını biraz Versay Sarayına ve gereksiz israfa dayandırıyorlar. Saray yapılırken her gün onlarca işçinin ölmesi, aç bırakılması ve paralarını alamaması işçi ve alt kesim için bir sorun iken soylu sınıfı bunları görmezden gelerek en iyi hayatı ve geleceği yaşamaktadır. Soylu sınıfı Versay duvarlarına hapis olduğu için üst sınıfta da belli bir zaman memnuniyetsizlikler başlamıştır. Çünkü birçok asil ve derebeyini kendi topraklarından alıp Versay sarayına kitliyordunuz.

Sonuç olarak fazla savaş sahnesi olmayan fakat çok da sıkıcı olmayıp Fransız tarihi hakkında hem bilgi edinmek hem de aşk, entrika ve sürükleyici bir dizi arıyorsanız Versailles TV serisini izlemenizi tavsiye ederim. Üçüncü sezonunu internet üzerinden araştırdım izlemek isteyenler yabancı versiyonlarına ulaşabilir.

Netflix Dizisi Versailles - Güneşin Kralı ve Görkemli Mabedi Versay Sarayı

Netflix Dizisi Versailles - Güneşin Kralı ve Görkemli Mabedi Versay Sarayı

Versailles ve Fransa Tarihi Hakkında Kısa Bilgiler

XIV. Louis: 14. Louis (Güneşin Kralı) Fransa ve Navarre kralıdır. 5 Eylül 1638 ve 1 Eylül 1715 tarihleri arasında yaşamış olup 76 yaşında ölmüştür. 1654 yılında taç giymiştir ve dizide III. William olarak bilinen William of Orange en büyük düşmanı olup Hollanda kralıdır. 14. Louis'in soyu Bourbon Hanedanına dayanmaktadır. Dönemin en büyük ikinci imparatorluğu olup birincisi Osmanlı İmparatorluğu idi.

Netflix Dizisi Versailles - Güneşin Kralı XIV. Louis ve Görkemli Mabedi Versay Sarayı

III. William (William of Orange): Hollanda valisi ve kralıdır. Fransa işgaline karşı Hollanda topraklarını savunmuştur ve kazanmıştır.

Maria Theresia: İspanya kraliçesi ve 14. Louis'in resmi eşidir.

Orleans Dükü I. Philippe: Dizideki en renkli karakterlerden biridir ve 14. Louis'in kardeşidir. Erkek sevgilisi olan Philippe'in güzelliği sebebiyle bayana benzetildiği çok olmuştur.

Madame de Montespan: 14. Louis gözdesidir. Bizdeki Hürrem Sultan benzeri bir kişiliktir.

Versay Sarayı: Versay, Paris'e bir saat uzaklıkta bir bölge olup Versailles Sarayı günümüzde tarihi bir Fransız şatosudur. 1661 yılında yapımına başlanmıştır. İçerisindeki aynalar salonu, şapeli, avlusu ve birçok bölgesi özenle yapılmış ve güzel bir mimariye sahiptir.

Netflix Dizisi Versailles - Güneşin Kralı ve Görkemli Mabedi Versay Sarayı

Soyluluk unvanları ve günümüz ekonomik şartlarına göre sınıfsal ayrımlardan ve ona ait terimlerden kısaca bahsedecek olursak;

İmparator: Teoride tek olan ve Roma İmparatoru için atfedilmiş bir unvandır. Dişisine İmparatoriçe denmektedir.

Kral: Bağımsız ülkenin sahibidir ve sembolik olarak İmparatora bağlıdır. Avrupa'da her bağımsız ülkenin kralı vardır. Fransa, İspanya, Hollanda gibi. Dişisine Kraliçe denmektedir.

Grandük: Üçüncü dereceden soyluluk unvanıdır. Genellikle yetkileri kral veya imparatorlar tarafından artırılmış olan arşidüklerden (nadiren de düklerden) oluşur. Dişisine Grandüşes unvanu verilmektedir.

Dük: İmparatorluğa bağlı ülkenin hükümdarı.

Marki: Dükten daha aşağıda kalan bağımlı hükümdar. İlk markiler, Şarlman'ın sınırlara kurduğu savunma bölgelerinin komutanlarıydı.

Kont: Toprakları ülke sayılamayacak kadar küçük olan toprak sahibi.

Şövalye: Topraksız soylu demektir. Dizide Orleans Dükü I. Philippe'in erkek sevgilisinin sahip olduğu unvandır.

Çar: Doğu Avrupa'da Rus'larda imparatorun karşılığı olan Sezar kelimesinden gelir. Bulgar'larda kral anlamında kullanılır.

Hünkar: Doğu coğrafyalarında batıya göre imparatordan daha yüce daha büyük ve daha zengin bir unvandır. O yüzden Osmanlı Padişahları ferman ve diplomatik yazışmalarda özellikle unvanlarını sayarken Hünkar unvanını kullanmıştır.

Versailles Müziği: Dizinin giriş kısmında çalan müzik M83 - Outro (Lyrics)'dır.

Günümüzde ise sosyal sınıfı insanın sahip olduğu ekonomik varlık daha çok belirliyor. Bu sınıflar Elit, Üst Sınıf, Beyaz Yakalılar, İşçiler şeklinde ayrılabilmektedir. Toplumsal tabakalaşma modeli içerisinde ise alt orta sınıf, üst orta sınıf, orta sınıf ve işçi sınıfı şeklinde ayrılmaktadır. Bu ayrım bir zamanlar eğitim (liyakat) ve ekonomik varlıkla paralel olarak ilerlese de günümüz 2020 itibarıyla tamamen ekonomik varlığa dönüşmüştür. Her ne kadar eğitimli olsanız da varlığınız olmayabilir ve bu sizi üst sınıf tek başına yapmaz.

Günümüzde elit olarak tabir edilen ve en fazla üçüncü veya dördüncü kuşak soylu olmaya çalışan aile sınıfları aslında mutlak güç olan Devlet tarafından ekonomik iş sahaları bir anda yok edilebileceği için soyluluk veya soyadının bir hükmü günümüzde yoktur. Bu tip aileler için yaşadığı ülke içerisinde sürdürülebilirlik önemlidir. Örneğin Türkiye'de bunu sürdüren ve kaybeden aileler vardır. Mutlak güç olan Devlet eğer elindeki iş sahalarını alır ve oyuncuları değiştirdiği zaman bu aile güçleri de yok olur veya yer değişir.

Burak AVCI - Update: 10.01.2021

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Makaleye Yorum ve Sorularınızı Bırakabilirsiniz.