5 Temmuz 2020

Dark Dizisi ve Sic Mundus Creatus Est - Dark Dizisinin Bilinmeyenleri ve Şifreleri 2

Dark Dizisi ve Sic Mundus Creatus Est - Dark Dizisinin Bilinmeyenleri ve Şifreleri 2

Dark dizisini detaylı şekilde incelemeye devam ediyoruz. İlk yazım olan Dark Dizisi ve Zamanda Yolculuk adlı makalemi okuyup ikinci yazımda merak edilenleri öğrenmek için bu yazımı okumaya devam edebilirsiniz. İlk yazımda dizi hakkında temel bilgiler, dizinin amacı ve senaryo hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Bu yazımda biraz daha derine giderek dizideki bazı gizemleri çözmeye çalışacağım.

Dizide başta yoldaşlar olmak üzere çok kişinin telfuz ettiği bir cümle var; Sic Mundus Creatus Est. Peki bu cümlenin anlamı nedir ve dizi ile bağlantısı nedir bunları inceleyeceğiz.

Sic Mundus Creatus Est; Hermes'in Zümrüt Levhası olarak bilinen Hermetika'da yazan maddelerden biridir ve anlamı "ve dünya böyle yaratıldı." anlamına gelir.  Peki Zümrüt Tabletler nedir diye açıklayacak olursak; Antik Yunan ve Mısır zamanında yaşayan Hermes Trismegistus tarafından yazılan öğretilerdir aslında bu tablet. Hz. Musa'nın on emir olarak bilinen tableti de bundan alındığı rivayet edilir. Bu tablet ayrıca dizide yolcu Noah’ın sırtında dövme şeklinde bulunuyor.

Bu tabletin öğretileri arasında zamanda yolculuk vardır ve bu gizli bilgiyi öğrenenler yolcu olurlar. Bu bilgiyi başka kişilere aktarım işi ise ezoterik bir yöntem ile olur. Bilinmesi gizli olan öğretilerin bir nevi aktarma yolu denilebilir. Bu yüzden dizide Ezoterizm ve Okültizm konuları da işlenmiştir. Noah veya başka yolcularda Dünya üzerindeki bazı insanlara zamanda yolculuk yapabilme bilgisini gizli şekilde öğretmeye çalışmışlardır. Tabi dizide mağaralar sayesinde insanoğlu bunu kendi kendine de öğrenmiş olup bu zaman yolculuğu ve paralel evren döngüsünü kırmak için yolcular ile bir savaşa girmişlerdir.

Dark Dizisi ve Sic Mundus Creatus Est - Dark Dizisinin Bilinmeyenleri ve Şifreleri 2

Sic Mundus yani yolcu olan ve zamanda yolculuk yapan bu kişiler dinlerde bu gizli öğretilere sahip kişiler olup, bu isimler; Mısır'da Toth, Yahudi'likte Hanok, Zerdüşlükte Huşeng, İslâmiyette Hz. Hızır, Yunan Mitolojisinde Hermes ve Roma'da Merkür olarak bilinir. Dizide bu yoldaşlar aslında bu varlıkları temsil etmektedir. Adam'ın kurduğu tarikat aslında Hermes'in Zümrüt Levhasından esinlenilmiştir. İslam Mitolojisine göre İslamiyet'in tek gerçeküstücü yanını temsil eden Hz. Hızır'da zamanda yolculuk yapan kişiler arasındadır. Hızır aynı zaman da yeşil demektir. Zümrüt levhalar da yeşil renklidir. Dizide aslında zaman da yolculuk yapan ve birçok dinde geçen bu kişiler baz alınarak yoldaş veya yolculardan bahsedilmiştir.

Bu öğretiyi öğrenen Adam, Noah veya Martha aslında bir yolcudur. Adam'ın amacı Tanrı, Evren ve Zaman kavramlarını bir tutarak döngüyü durdurma veya değiştirmeye çalışıp Dünyayı son bir döngüye sokarak sonra kıyamet'in geleceğine inanır ve bu şekilde döngünün ve her şeyin baştan oluşacağına inanır. Adam ve Noah amaçları doğrultusunda ters düşer ve Adam ikinci sezonda Noah'ı öldürür.

Aslında zaman doğrusal bir kavramdır bu yüzden geçmişe gidilemez ve gelecek bilinemez. Bundan dolayı zaman da yolculuk yapılamaz ve paralel evren de yoktur. Bildiğiniz gibi Gaybı Allah’dan başkası bilemez.

Son çekilen 3. Sezon'da ise Paralel evrenlerin varlığından ve herkesin bir dünyası olduğundan bahsedilir. Siz geçmiş veya geleceğe ne kadar müdahale ederseniz edin yaşanak olacak olaylar başka bir evrende yaşanacak ve bu aradaki bağlantıları ve düğümü anlatır. En sonunda yanlış yaşanmış tüm her şey Adam ve Eva yani Jonas ve Martha tarafından düzeltilip döngü kırılır ve yeni dünyada her şey başta başlar.

Dizi hakkında başka bilgiler vermek gerekirse; Dizinin Intro müziği Apparat - Goodbye olup YouTube'dan dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda dizideki en duygusal an bence Ulrich ve Mikkel'in 33 yıl son birbirlerini bulması olayıdır.

Dark Dizisi ve Sic Mundus Creatus Est - Dark Dizisinin Bilinmeyenleri ve Şifreleri 2

Dark Dizisi Kısa Bilgiler 2

Hermetizm: Antik Mısır'da yaşamış bilge Hermes Trismegistus'un öğretisidir.

Hermes Trismegistus: Antik Mısır metinleri üzerinde çalışan araştırmacılara göre, hem bir ilahın hem yaşamış bir bilgenin hem de bir rahip sınıfının adıdır.

The Divine Pymander of Hermes Mercurius Trismegistus: Hermes Trismegistus tarafından yazılan kitaptır.

Ezoterizm: Bir konudaki derin bilgilerin ve sırların ehil olmayanlardan gizlenerek, bir üstad tarafından sadece ehil olanlara inisiyasyon yoluyla öğretilmesidir. Ezoterizm bir din veya bir inanç sistemi değildir. Çoğunlukla ezoterik yani ezoterizm ile ilgili veya ezoterizme dair şeklinde kullanılır. Günümüzde Masonluk tarikatını örnek olarak verebiliriz. Her rütbede başka bir bilgi öğrenilir.

Okültizm: Geçmiş çağlarda doğa, evren, tesirler, insan ve evren ilişkileri ve gelecek hakkında gerek medyumnik yollarla gerekse aktarılagelen ezoterik gelenekler yoluyla edinilmiş derin bilgiler bütünü olarak tanımlanır.

Paralel Evren veya Çoklu Evren: Yaşadığınız dünyada sizin yaptıklarınızın ters kombinasyonlarının da yaşandığı ve tüm zaman formlarında bunun gerçekleşebileceği sonsuz bir evren döngüsüdür. Zamanın doğrusal olma kavramı bu teoriye terstir. Paralel evrenin varlığı ancak zaman yolculuğu ile ispatlanabilir ve gelecekten birinin gelip bunun ispatlaması gerekiyor. Böyle bir durum olmadığı için bu teori de günümüzde biraz çürümüş gözüküyor. Bu kavramı ayakta tutan tek dayanak ise fiziksel olarak kara delik varlığının olmasıdır. Fakat bazı düşünürler paralel evren olsa bile evrenler arası geçiş olamayacağını söylediği için bu teori gene ispatlanamaz bir hale geliyor.

Burak AVCI

3 yorum:

Makaleye Yorum ve Sorularınızı Bırakabilirsiniz.