11 Aralık 2016

Scrum'da Sprint Retrospective Toplantısı

Scrum'da Sprint Retrospective Toplantısı

Scrum'da bir Sprint bittiğinde o Sprint üzerinde takımı daha da iyileştirmek ve aksiyonlar çıkarmak için toplanılan etkinliğe Sprint Retrospective toplantısı denir. Scrum Team'in kendini gözlemlemesi ve iyileştirmeler çıkarması için Sprint Retrospective toplantısı iyi bir fırsattır.

Sprint Retrospective toplantısı Sprint Review'dan sonra ve Sprint Planning'den önce yapılır. Toplantıyı Scrum Master organize eder. İki haftalık Sprint Retrospective toplantısının Time-Boxed süresi 1.5 saat bir aylık Sprint için 3 saattir.

Sprint Retrospective'in Amaçları;

1) Son Sprint üzerinde gözlem yapmak ve ilişkiler, süreçler, kullanılan teknoloji gibi tüm sürecin nasıl geçtiği gözlemlenir ve konuşulur.

2) Retrospective dertleşme toplantısı değildir. Toplantıdan aksiyonlar çıkmalı ve Kaizen alınmalıdır. Eğer takım ayrıca dertleşmek ve ilişkiler üzerine konuşmak istiyorsa duygusal Retrospective yapabilir.

3) Retrospective toplantısına Scrum Team'deki herkes katılmalıdır. Product Owner, Scrum Master ve Development Team üyeleri toplantıya katılmak zorundadır. Toplantıya Scrum Team dışında biri alınmamalıdır.

4) Sprint boyunca iyi giden noktalar ve iyileştirme beklenen yerler belirlenip bunlar üzerine konuşulmalı ve iş verimliliği nasıl artırılmalı üzerinde durulmalıdır. İş yapış tarzını iyileştirecek bir plan oluşturulabilir.

5) Toplantıdan çıkan aksiyonlar Kaizen aksiyonu olup bunları PBI olaran Product Backlog'a ekleyebiliriz. Ayrıca aksiyonları Kaizen Backlog'da tutarak takip edebiliriz.

6) Retrospective toplantısına takımın verimini artıracak öneriler ile gelmek iyi bir davranıştır. Yeni öğrendiğiniz ve verimli olacağını düşündüğünüz önerileri takımla paylaşın. (Mind Mapping, Sprint Planning hızlandırma süreci, DoD kriterleri ve Code Review gibi)

Scrum'da Sprint Retrospective Toplantısı

A) Toplantıyı yaparken Retrospective etkinliğine özel bazı yöntemler kullanılabilir. Bunlardan biri Mad, Sad, Glad olabilir. Mad; Sprint içinde nelere kızdın, Sad; nelere üzüldün, Glad; neler seni Sprint içinde mutlu etti. Bunlar Post-it şeklinde yazılarak takımla paylaşılır.

B) Bir başka kolay yöntem ise Sprint içinde iyi giden işler (Worked Well), Neleri iyileştirme gerekir(Could Improve) ve Bunlardan çıkan Kaizen aksiyonlar alınarak not edilir ve toplantı sonunda Kaizen Backlog'a eklenir.

Worked Well - Could Improve - Actions

Olarak başlıkları oluşturun ilk iki kolona Post-it'leri yapıştırıp son kolon için Aksiyon çıkarın.

Scrum'da Sprint Retrospective Toplantısı

C) Sailboat dediğimiz bir diğer yöntem Sprint içinde bizi neler yavaşlattı(Anchor), hızlandırdı(Winds) ve engellerimiz(Iceberg) nelerdi bunlar paylaşılarak konuşulur.

Scrum Master, bir sonraki Sprint'i daha etkili kılmak için geliştirme sürecini iyileştirme yönününde takımı cesaretlendirir. Her Retrospective sonunda takım "Done" kriterlerine uygun ürün kalitesini artıracak planlar alır ve uygular.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Makaleye Yorum ve Sorularınızı Bırakabilirsiniz.