15 Mart 2016

Kali Linux'de WPScan Kullanımı

Kali Linux'de WPScan Kullanımı

Kali Linux'de WordPress tabanlı sitelerin güvenlik açıklarını tarayan WPScan (WordPress Security Scanner) aracının nasıl kullanılacağını anlatacağım. WPScan aracını terminal üzerinde kullanacağız. İlk kez uygulamayı çalıştırdığını zaman güncelleme isteyebilir aracı güncelleyin.

Uygulamayı güncellemek için;
# wpscan --update

Uygulamanın kullanımı;
# wpscan --h

Uygulamanın versiyonunu öğrenmek için;
# wpscan --version

Siteyi WPScan ile genel taramak için;
# wpscan --url www.target.com

Aşağıdaki komutla sitedeki yöneticide dahil tüm kullanıcı adlarını öğrenebilirsiniz;
# wpscan --url www.target.com --enumerate u

Genel olarak sitedeki eklentileri (Plugins) görmek için;
# wpscan --url www.target.com --enumerate p

Sitedeki tüm eklentileri (Plugins) görmek için (Tarama süresi biraz daha uzundur);
# wpscan --url www.target.com --enumerate ap

Sitede kullanılan tema (Template) bilgisi için;
# wpscan --url www.target.com --enumerate t

Güvenlik açığına sahip eklentileri (Vulnerable Plugins) taramak için;
# wpscan --url www.target.com --enumerate vp

WordPress’te TimThumb (Resim Küçültme Eklentisi) taramsı yapmak için;
# wpscan --url www.target.com --enumerate tt

Tüm temayı taramak için (Tarama süresi biraz daha uzundur);
# wpscan --url www.target.com --enumerate at

Sitede yönetici ve diğer kullanıcı adlarını "u" parametresi ile bulduktan sonra bu kullanıcı bilgileri ile şifre denemesi yapmak için genel olarak aşağıdaki komut kullanılır;
# wpscan --url www.target.com --wordlist wordlist.txt --username user

Örnek olarak sitemizi tarattık ve "yonetici" adında bir kullanıcı bulduk. "/root/wordlist" altındaki dosyamızı da koda ekleyerek varyasyonları deneyebilirsiniz;
# wpscan --url www.target.com --wordlist /root/wordlist/wordlist.txt --username yonetici

Burak AVCI - Update: 15.04.2022