13 Ocak 2016

Linux System Monitoring

Linux System Monitoring

Linux/Unix sistemlerde, Memory, Hafıza, CPU gibi sistem kaynaklarının durumunu izlemek için birçok yazılım bulunuyor. Aşağıdaki paketler ile tek tek bu trafikleri izlemeniz mümkündür.

Memory(RAM) durumu: vmstat
Disk durumu: iostat
Ağ(Network) izleme: ifstat (# yum -y install ifstat)

1) Dstat: Memory, swap, load average, hafıza, CPU, interrupts, disk I/O, sockets, Ağ işlemleri gibi sunucu üzerindeki tüm durumları analiz etmede ve izlemede kullanabileceğiniz bir yazılımdır.

RHEL ve CentOS Kurulum;
# yum -y install dstat
# yum -y install nload

Debian Kurulum;
# apt-get install dstat

Dstat yardım dosyası ve kullanımı;
# dstat --help

Dstat sunucu üzerinde çalıştırmak için (CTRL+C ile Dstat'dan çıkabilirsiniz);
# dstat

Nload kullanımı;
# nload -t [time in milliseconds]
# nload -t 1000

Dstat default değerleri yanında Memory ve Swap kullanımını da görebilmek için;
# dstat -a -m

Dstat ile en çok Memory tüketen süreci görmek için;
# dstat -a -m -s -M topmem

Dstat Ağ trafiği ve TCP/UDP bağlantılarını görmek için;
# -a -m -s --tcp --udp

2) TOP: Sistem üzerinde kullanılan klasik Monitoring komutu ve yazılımıdır. Sunucuyu güncellemeniz yeterli TOP paketini ayrıca kurmanız gerekmez. Parametreleri;

# top -c: İşlemlerin yolunu kök dizinden itibaren gösterir. (Bir işlemin hangi klasör ve dosyalar altında çalıştığını bulmak için kullanılır)

# top -d: Ekrandaki işlem istatistiklerinin yenilenme süresini belirler. Top çalışırken "d" tuşuna basarak bir değer girebilirsiniz.

# top -q: Ekranı sürekli yeniler.

# top -s: Top komutunun güvenli modudur.

# top -i: Zombie ve bekleme durumda olan işlemler top komutu tarafından yok sayılır.

# top -H: Çalışmakta olan tüm işlemleri ayırt etmeksizin gösterir.

# top -b: Komut çıktısı yığın şeklinde ekrana verir.

# top -n: Top için çalışma süresi belirler (mesela 7 sn. sonra kapanması için top -n 7)

# top -p ProccessID: Sadece ID numarası verilen işlemlerin istatistiklerini sunar.

TOP komutundan sonra sunucuda birden fazla işlemci varsa 1 yazarak diğer işlemcilerin de CPU kullanımını görebilirsiniz. TOP ekranından çıkmak için Ctrl+C tuşunu kullanabilirsiniz. TOP işlemini arka planda çalıştırıp SSH üzerinden çalışmaya devam etmek için Ctrl+Z tuşunu kullanabilirsiniz, geri getirmek içinse # fg komutunu kullanabilirsiniz.

Load Average sunucunun yükü demektir. Genel olarak sunucunun CPU/RAM yükünden bahseder ve yüzdelik bir değer değildir. Üç değer ekrana verir. İlk değer sunucunun anlık durumudur. İkinci kısımdaki bilgi son 5 dakikalık, üçüncü kısımdaki ise son 15 dakikalık Load Average bilgisini bize verir.

Uptime: Sunucunun ne kadar süredir aktif olduğunu görebilirsiniz.
CPU(s): İşlemcinin anlık durumunu görebilirsiniz.
Tasks: Çalışan işlemlerin toplam sayısını verir.
MEM: İşlemin kullandığı anlık bellek (Ram) miktarı
Swap: Diskin Ram işlemi yapan kısmına ait olan istatistikleri verir.
PID: İşlem numarasıdır. Her işleme ait farklı işlem numaraları bulunmaktadır.
User: İşlemi çalıştıran kullanıcıyı belirtir.
PRI: İşlemin önem seviyesini belirtir.
SIZE: İşlemin sistemde kapladığı tüm belleğin KB cinsini verir.
TIME: İşlemin çalışma süresini belirtir.
Load Average: Sunucu yükünü sırayla 1-5-15 dk lık durumu gösterilir.Yüzdelik değer değildir.
COMMAND: işlemin komutunu veya kullandığı servisi gösterir.
PPID: Her görevin ana (Ebeveyn) işlem ID sidir.

Linux System Monitoring

Diğer Monitoring Yazılımlar;

1) Bmon
https://github.com/tgraf/bmon

2) NetHogs
github.com/raboof/nethogs

3) Iftop
en.wikipedia.org/wiki/Iftop
www.ex-parrot.com/pdw/iftop

4) Ntop
en.wikipedia.org/wiki/Ntop
github.com/ntop
www.ntop.org

5) Htop
en.wikipedia.org/wiki/Htop
github.com/hishamhm/htop

6) IPTraf: IP Network Monitoring
Debian kurulum komutu: # apt-get install iptraf
Örnek kullanım: # iptraf -i eth0
iptraf.seul.org

System Monitoring için CentOS(RHEL) Komutları

Detaylı Memory bilgisi;
# grep -i --color '^mem' /proc/meminfo

/Proc Dosya sistemi ve kullanımı;
# cat /proc/zoneinfo

Memory işlem listesi;
# less /proc/meminfo

Benzer komutları Sunucu Yönetimi için Kullanılan Linux Komutları yazısından takip edebilirsiniz.

Kaynaklar
github.com/dagwieers/dstat (Dag Wieers, Dstat)
dag.wiee.rs/blog
dag.wiee.rs/home-made/dstat
en.wikipedia.org/wiki/Top_(software) (Linux/Unix TOP)
www.syslogs.org

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Makaleye Yorum ve Sorularınızı Bırakabilirsiniz.