11 Ocak 2016

Debian 8 Sunucuya LAMP Kurulumu ve Virtual Host Yapılandırması

Debian 8 Sunucuya LAMP Kurulumu ve Virtual Host Yapılandırması

Debian 8 işletim sistemi kurulu sunucuya LAMP Stack (Linux + Apache + MySQL + PHP) kurulumu yapacağım. Sunucu yönetiminde Debian, CentOS'dan sonra en çok tercih edilen Linux/Unix işletim sistemidir. Paket yönetim sistemi CentOS'a göre daha kolaydır.

İlk olarak sunucudaki Debian versiyonunu öğrenelim;
# cat /etc/debian_version

Sunucuyu güncelleyelim;
# aptitude update

Güvenlik güncellemesi;
# aptitude -y safe-upgrade

1) Apache Kurulumu

Debian 8 için Apache kurulumu;
# aptitude -y install apache2 apache2-doc

Kurulum sonrası kontrol için inet addr: kısmından sunucu IP adresinizi tarayıcıya yazabilirsiniz;
# ifconfig eth0

Aşağıdaki gibi resim geldiyse Debian sunucuya Apache başarılı bir şekilde kurulmuştur. Sunucu IP adresiniz ve Domain adresiniz ile kontrol edebilirsiniz.

Debian 8 Sunucuya LAMP Kurulumu ve Virtual Host Yapılandırması

2) MySQL Veritabanı Kurulumu

MySQL kurulumu, kurulum sırasında sizden iki defa MySQL yönetici şifresi girmeniz istenecek;
# aptitude -y install mysql-server php5-mysql

Kurulum sonrası gerekli ayarlar, komutu yazdıktan sonra MySQL şifrenizi yazın Enter diyin;
# mysql_secure_installation

Change the root password? [Y/n] n
Remove anonymous users? [Y/n] y
Disallow root login remotely? [Y/n] y
Remove test database and access to it? [Y/n] y
Reload privilege tables now? [Y/n] y

MySQL kontrol edelim, komutu yazdıktan sonra MySQL şifrenizi girin;
# mysql -u root -p

MySQL servisini kontrol edelim ve servisten çıkalım;
mysql> status
mysql> exit

3) PHP Kurulumu

PHP kurulumu;
# aptitude -y install php5-common libapache2-mod-php5 php5-cli

Apache servisini yeniden başlatalım;
# service apache2 restart

PHP versiyon öğrenme ve kontrol;
# php -v

4) Siteleri Sunucuya Ekleyelim

Site dizinini oluşturalım;
# mkdir -p /var/www/burakavcioglu.xyz/public_html

Gerekli yetkileri verelim;
# chown -R $USER:$USER /var/www/burakavcioglu.xyz/public_html
# chmod -R 755 /var/www

Örnek bir HTML sayfa oluşturalım;
# nano /var/www/burakavcioglu.xyz/public_html/index.html
<html>
<head><title>Merhaba Burak</title></head>
<body><h1>Merhaba Burak</h1></body>
</html>
Ctrl+X (Kaydedelim)
Y (Yes)
Enter deyip çıkalım.

5) Virtual Host Yapılandırması

Dosyayı düzenleyelim;
# nano /etc/apache2/sites-available/burakavcioglu.xyz

Aşağıdaki bilgileri kendinize göre düzenleyiniz.

<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin root@burakavcioglu.xyz
    ServerName burakavcioglu.xyz
    ServerAlias www.burakavcioglu.xyz
    DocumentRoot /var/www/burakavcioglu.xyz/public_html
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

Ctrl+X (Kaydedelim)
Y (Yes)
Enter deyip çıkalım.

Konfigürasyon dosyasını ekleyelim;
# a2ensite burakavcioglu.xyz

Servisi yeniden başlatalım;
# service apache2 restart

Host dosyasını düzenleyelim, Sunucu IP adresi ve siteleri ekleyelim;
# nano /etc/hosts

SUNUCU-IP server.burakavcioglu.xyz
SUNUCU-IP burakavcioglu.xyz

Ctrl+X (Kaydedelim)
Y (Yes)
Enter deyip çıkalım.

Debian 8 sunucumuzda sitelerimiz eklenmiş ve Virtuol Host yapılandırması tamamlanmıştır.

Kaynaklar
wiki.debian.org/Apache
How To Install Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) Stack on Debian 8
An Introduction to Securing your Linux VPS (Linux Sunucu Güvenliği)
How To Set Up Apache Virtual Hosts on Ubuntu & Debian
How To Set Up Apache Virtual Hosts on Debian 7

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Makaleye Yorum ve Sorularınızı Bırakabilirsiniz.