29 Temmuz 2013

SWOT analizi Nedir? ve SWOT Opsiyonları


SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats - Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar, Tehditler)
SWOT Analizi, bir projede ya da bir ticari girişimde kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü (Strengths) ve zayıf (Weaknesses) yönlerini belirlemekte, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat (Opportunities) ve tehditleri (Threats) saptamak için kullanılan stratejik bir tekniktir.

Bu teknik projenin ya da ticari girişimin hedeflerini belirlemeyi ve amaca ulaşmak için olumlu ya da olumsuz olan iç ve dış faktörleri tanımlamayı gerektirir. Bu yöntem 1960'larda Harvard Üniversitesi'nin profesörleri olan Learned, Christensen, Andrews ve Guth tarafından geliştirilmiştir.

SWOT analizi, çevresel faktörlerin incelenmesini, işletmenin geleceği açısından önemli olan fırsatların saptanmasını, işletmeye tehdit unsuru oluşturabilecek faaliyetlerin (örneğin rakip firmaların atılımları, tüketici tercihlerindeki ani değişikliker) önceden farkedilip önlem alınmasını, işletmenin güçlü yönlerinin ortaya çıkmasını ve bunların hangi durumlarda, koşullarda ve ortamlarda kullanılması gerekebileceğinin saptanmasını, işletmenin zayıf yönlerinin belirlenerek önlem alınmasını, zayıf yönlerin olası tehditler karşısında işletmeyi düşürebileceği zor durumlarını analiz edilmesini vb. stratejik ve planlamacı yaklaşımları kapsamaktadır.
SWOT analizi sonucunda işletmeye çeşitli kazanımlar elde edebilir.

Bunlardan başlıcaları şunlardır:
Güçlü yönlerimizi fırsatlardan yararlanacak şekilde kullanabiliriz.
Zayıf yönlerimizin farkına vararak onları güçlü yönlere dönüştürecek stratejiler geliştirebiliriz.
Çevremizdeki tehditleri güçlü yanlarımız ile bütünleştirebilecekleri fırsatlara dönüştürebiliriz.

SWOT Opsiyonları:
S-O Stratejisi: Sosyal ağda organizasyonun kuvvetli yanlarına denk gelen sosyal medya platformundaki fırsatların takip edilmesidir.
W-O Stratejisi: Sosyal ağda fırsatları takip etmek için sosyal medya platform performansındaki zayıflıkların üstesinden gelinmesi.
S-T Stratejisi: Rakiplerden veya sosyal ağlardaki yeni teknolojilerden ötürü oluşan dış tehditlere karşı hassasiyeti azaltmak için organizasyonun platform üzerinden kuvvetli yanlarını kullanma şeklinin tespit edilmesidir.
W-T Stratejisi: Organizasyonun sosyal medya zayıflıklarından ötürü dış tehditlere karşı hassas hale gelmesi olasılığını azaltacak koruyucu bir strateji geliştirmesi.