27 Mart 2012

Internet Ulaşım katmanı protokolü TCP

Internet Ulaşım katmanı protokolü TCP: TCP/IP protokol kimesindeki TCP ve UDP birer ulaşım katmanı protokolüdür. Ağ katmanı yeterli düzeyde güvenilir değilse TCP ile bu açık kapatılmaya çalşılır. UDP ise bağlantısız düzenli basit bir protokoldür.

TCP Protokolü: Gelişmiş bilgisayar ağlarında paket anahtarlamalı bilgisayar iletişiminde kayıpsız veri gönderimi sağlayabilmek için TCP protokolü yazılmıştır. HTTP, HTTPS, POP3, SMTP ve FTP gibi internet'in kullanıcı açısından en popüler protokollerinin veri iletimi TCP vasıtasıyla yapılır.

A bilgisayarı B bilgisayarına TCP yoluyla bağlanmak istediğinde şu yol izlenir:
A bilgisayarı B bilgisayarına TCP SYNchronize mesajı yollar
B bilgisayarı A bilgisayarının isteğini aldığına dair bir TCP SYN+ACKnowledgement mesajı yollar
A bilgisayarı B bilgisayarına TCP ACK mesajı yollar
B bilgisayarı bir ACK "TCP connection is ESTABLISHED" mesajı alır

Bağlantının sona erdirilmesi
Veri iletişimi bitince bilgisayarlardan herhangi biri diğerine TCP kapatma mesajı yollar. Diğer bilgisayar, kapatmayı teyit etme pakedi ve kapatma isteği yollar. Son olarak, diğer bilgisayar da kapatma teyidini yollar ve bağlantı kapatılmış olur.

Bu işlemin adımları tam olarak şöyledir:
A bilgisayarı B bilgisayarına bağlantıyı sonlandırmak istediğine dair TCP FIN mesajı yollar.
B bilgisayarı A bilgisayarına bağlantı sonlandırma isteğini aldığına dair TCP ACK mesajı yollar.
B bilgisayarı A bilgisayarına bağlantıyı sonlandırmak istediğine dair TCP FIN mesajı yollar.
A bilgisayarı B bilgisayarına bağlantı sonlandırma isteğini aldığına dair TCP ACK mesajı yollar.