25 Aralık 2011

Java'da String bir dizinin elamanlarını alt alta yazdırma

Dizimiz selam olsun ve şu şekilde yazdırmak istiyoruz
s
e
l
a
m

Java Kodu
String kelime = "selam";
    
    char[] charArray = kelime.toCharArray();
    
    for (int i = 0 ; i < charArray.length; i++)
    {
      String bosluk = "";
      
      for (int j = 0 ; j < i ; j++)
      bosluk += " ";
      
      System.out.println(bosluk+charArray[i]);
      
    }