27 Nisan 2020

Medieval II: Total War ve Kingdoms Crusades Campaign: Antakya Prensliği (Principality of Antioch) ve Diğer Haçlı Şövalyeleri

Medieval II: Total War ve Kingdoms Crusades Campaign: Antakya Prensliği (Principality of Antioch) ve Diğer Haçlı Şövalyeleri

Antakya Prensliği Birinci Haçlı seferi sonrasında Antakya kenti civarında Haçlılar tarafından kurulmuş bir devlettir. Kudüs Krallığı, Kudüs ve Akka şehirlerinde kurulmuşken diğer haçlı birlik olan Antakya Prensliği ise Antakya civarında kurulmuş olup 1098-1268 tarihleri arasında bölgede hüküm sürmüştür.

Antakya Prensliği Üçüncü Haçlı seferi'ne katılmadı. Ancak bu dönemde büyük güçlüklerle Antakya'ya ulaşan Alman Haçlı ordusu 1190 yılında Anadolu topraklarında hayatını kaybeden kral Friedrich Barbarossa'nın cesedini Antakya'da toprağa gömdüler.

Yıkılışı ise Memlük Sultanı I. Baybars 1268 yılında Antakya'yı eline geçirerek Antakya Prensliği'nin varlığına son verdi. Tarihsel olarak baktığımızda 1291 yılında yapılan Akka Kuşatması ile bölgeden tüm haçlılar temizlenmiştir.

Kurcusu I. Boemondo olup son kral Antakya'lı VI. Bohemond’dır. Oyunda ise 1174 yılında başlamaktasınız. Campaign toplamda 200-201 Turn sürmektedir ve 1574 yılında bitmektedir. Bu tarihten sonra sadece sayısal olarak Turn ve Tarih artmaktadır ve herhangi bir tarihsel gelişme olmamaktadır. Campaign'de Antakya Prensliği'nin temel hedefi Türkleri ortadan kaldırma ve en az 15 yerleşkeyi kontrol altına almaktır.

Regent Reynald (Raynald of Chatillon): Oyunda da bahsedilen aile üyesi olup Antakya Prensliği'ni 1153 yılından 1160 yılına kadar yönetmiştir. Kudüs Krallığı ile birlikte Montgisard Muharebesi'nde Haçlı Ordu'sunu komuta ederek Selahaddin Eyyubi'yi yenmiştir. Haçlıların kesin mağlup oldukları Hıttin Muharebesi'nde esir alınmış ve bizzat Selahaddin Eyyubi tarafından infaz edilerek öldürülmüştür.

Philip The Chivalrous: Fransa kralı VI. Philippe oyunda Üçüncü haçlı seferi zamanıda gemi ile ordusu Antakya Prensliği için gelmektedir. Savaş sırasında birliklerin korkusuz saldırması için özel gücü vardır.

Medieval II: Total War ve Kingdoms Crusades Campaign: Antakya Prensliği (Principality of Antioch) ve Diğer Haçlı Şövalyeleri

Şövalye Birlikleri

Hospitalier Şövalyeleri: Antakya Prensliğini (Principality of Antioch) kuran birliktir. Rodos ve Malta Şövalyeleri olarak da bilinir. 1099-1798 tarihleri arasında varlıklarını sürdürmüşlerdir. En son Roma’ya geri dönmüşlerdir.

Tapınak Şövalyeleri: Kudüs Krallığını kuran birliktir. Bağlılığı Papalık olup 1314 yılında Fransa tarafından faaliyetlerine son verilmiştir ve tarikat kapatılmıştır. Son Büyük Üstat ise Jacques de Molay’dır.

Aziz Lazarus Şövalyeleri: Cüzzamlılar tarafından kurulan ve onlara yardım eden Tapınak Şövalyeleri ve Kudüs Krallığına bağlı-beraber birliktir.

Töton Şövalyeleri: Almanya'da kurulan bir Şövalye birliğidir. 1190 yılında kurulup günümüze kadar devam etmektedir.

Saint Thomas Şövalyeleri: İngiltere ve Papalığa bağlı olan Şövalye birliğidir.

Medieval II: Total War ve Kingdoms Crusades Campaign: Antakya Prensliği (Principality of Antioch) ve Diğer Haçlı Şövalyeleri

Antakya Prensliği Zamanın daki Önemli Olaylar

Jihad Called: Birinci Haçlı seferi sonrası Akka ve Kudüs Haçlılara geçmiş olup Mümlük ve Türkler buraları almak için Cihad çağrıları yapmıştır.

A Deadly New Weapon: Barutun icadı ile yeni bir silah olan ilk tüfek Gunpowder bulunmuştur. 1300-1650 yılları arasında savaşlarda bu teknoloji kullanılmıştır.

* Earthquake in Alexandria
* Alexandria Suffers Again
Alexandria(İskenderiye) şehrinde meydana gelen deprem ve doğa üstü felaketler.

* Friday 13th: 13 Ekim 1307 Cuma günü Fransa, Paris'de IV. Philippe tarafından Tapınak Şövalyeleri yakalanır ve yargılanır. Engizisyon mahkemesi kurulur Papa ve Fransa Kralı tarafından ve birçoğu yakılarak öldürülür. Son Büyük Üstat Jacques de Molay’da yakılarak idam edilir. Kudüz Krallığı ile başlayan macera Tapınak Şövalyeleri olarak Fransa’da son bulur. Avrupa’daki birçok tapınak kalesi kapatılır. İleri ki tarihlerde Masonlar olarak tarikat kurulmuş olup bazı Tapınak mensupları bu birliğe katılmıştır.

* A Most Dreaded Plague
* The Great Mortality Spreads
* The Great Mortality Continues
Kara ölüm veya Veba salgını tüm bölgede görülmektedir.

* World First Huge Cathedral: En büyük ilk Katedral bölgede yapıldığında verilen haberdir. Tarihsel bir gelişme ile ilgisi yoktur.

* Rebellion in Egypt
* Mamluk Uprising
Bölgede Selahaddin Eyyubi'nin kurduğu Eyyübiler Devleti 1171-1252 yılları arasında hüküm sürmüştür. Eyyubi'nin ölümünden sonra Mısır'ın idaresini elinde tutan Eyyubi devleti yıkılıp veya dönüştürülüp Memlük Devleti kurulmuştur. Memlük Devleti 1250-1517 yılları arasında hüküm sürmüştür ve Mısır'ı idare eden yeni Devlet olup Sultan I. Baybars zamanında yükselişe geçmiştir.

Burak Avcıoğlu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Makaleye Yorum ve Sorularınızı Bırakabilirsiniz.