19 Nisan 2020

Medieval II: Total War ve Kingdoms Crusades Campaign ve Kudüs Krallığı

Medieval II: Total War ve Kingdoms Crusades Campaign ve Kudüs Krallığı

Kudüs Krallığı (Kingdom of Jerusalem), I. Haçlı Seferi'nden sonra Hıristiyanlar tarafından Kenan'da (Filistin ve Kudüs Bölgesi) kurulmuştur. 1099-1291 yılları arasında hüküm sürmüştür. Oyunda ise 1174 yılında başlamaktasınız. Campain’de önemli ülkeler Antakya Prensliği (Principality of Antioch), Bizans İmparatorluğu, Türkler(Anadolu Selçuklu Devleti) ve Mısır(Eyyübiler) vardır.

Antakya Prensliği ile müttefik olup Eyyübiler ile savaş halindeyiz oyun başlarken. Beş temel aktör olduğu için Kudüs Krallığı Antakya Prensliği ve Bizans ile müttefik olabilirsiniz. Türkler ile de bir süre sonra savaşacaksınızdır.

Kudüs Krallığı’nın kurucu lideri Godfrey de Bouillon olup I. Baudouin, IV. Baudouin(Cüzzamlı) ve Lüzinyanlı Guy(Guy de Lusignan) önemli krallardır. Selahaddin Eyyubi, Hıttin Muharebesi ile Kudüsü geri alır. Üçüncü Haçlı Seferi'nin amacı Kudüs Latin Krallığını kurtarmaktı ama işe yaramadı. Aslan Yürekli Richard Selahaddin'le kırılgan bir anlaşma imzalayarak bölgeden geri çekildi. Sonra da bu bölgeler Mısır tarihinden olan Memlûk Devleti'ne geçmiştir.

Oyunda Richard The Lionheart (I. Richard veya Aslan Yürekli Richard)’da vardır. Üçüncü Haçlı Seferine katılmıştır.

Oyunu Kazanmak için Tripoli(Trablus), Cairo(Kahire), Limassol(Kıbrıs), Baghdad(Bağdat), Jerusalem(Kudüs), 25 Yerleşke ve Mısır(Eyyübi) Devletini yok etmek gerekir. Eyyübi Lideri Selahaddin Eyyubi savaş sırasında karşınıza çıkacaktır.

Medieval II: Total War ve Kingdoms Crusades Campaign ve Kudüs Krallığı

Kudüs Krallığı Zamanın daki Önemli Olaylar

* 3rd Crusade Launched
* Barbarossa Launches Crusade
* King’s Crusade 3rd
* Emperor Barbarossa Drowns

Papa VIII. Gregorius, Selahaddin Eyyubi'nin Haçlıların elinden Kudüs'ü alması ve Hittin Savaşı'nda Haçlıları yenmesi üzerine üçüncü Haçlı seferini başlatmıştır. Üçüncü Haçlı Seferi, 1189-1192 yılları arasında gerçekleşmiştir. Papa’nın çağrısı üzerine Kutsal Roma imparatoru I. Friedrich Barbarossa haçlı ittifakına 100.000 adamı ile katılmıştır. Fakat ordusu Akdeniz'deki Göksu Nehrinde dağılmıştır ve kendiside burada boğularak ölmüştür. Fransa, İngiltere, Roma Cermen İmparatorluğu, Tapınak, Töton, Rodos şövalyeleri gibi birçok yerden ittifaka katılım olmuştur fakat üçüncü Haçlı seferi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Sonuç olarak Ramla Antlaşması ile Silahsız Hristiyanlar Kudüs'ü terk etti, şehir Müslümanların kontrolünde kaldı.

Medieval II: Total War ve Kingdoms Crusades Campaign ve Kudüs Krallığı

* 4th Crusade Called
* Crusade Sacks Zara
* Crusaders Near Constantinople
* Crusade Sacks Constantinople

Dördüncü Haçlı Seferi, 1200-1204 yılları arasında gerçekleşen bir Haçlı seferidir. Papa III. Innocentius’in Kudüs'ü kurtarmak maksadıyla yaptığı bir ittifak çağrısıdr. Dördüncü Haçlı Seferi'nin ilk büyük eylemi Hırvatistan ve Macaristan Krallığına air Zara kentini ve kalesini kuşatmak olup Katolik haçlıların Katolik bir şehre ilk saldırısı olmuştur. Fakat Dördüncü Haçlı Seferi'nin ana amacı Kudüs’e gidilememiş ve fiyasko ile sonuçlanmıştır. Başıboş bu ittifak Bizans'ın elinde olan İstanbul şehrine yönelip, İstanbul'un yakılıp talan edilmesini gerçekleştirmişlerdir ve kısa dönem yaşayacak Latin İmparatorluğu'nu kurmuşlardır. II. İsaakios ve Sonraki Bizans İmparatoru V. Aleksios İstanbul’un savunmasında başarısız olmuştur. İstila sırasında Venedik Cumhuriyeti 41. Doçesi Enrico Dandolo bu kuşatmada önemli rol oynamıştır.

Children's Crusade (Çocuk Haçlı Seferleri): 1212'de genellikle dinsel tabakalar tarafından Müslümanlara karşı kışkırtılan alt sınıftan halkın genç yaştaki çocuklarını Haçlı Seferlerine giden şövalyeleri taklit ederek, Filistin'deki Kutsal Ülkelere giderek Kudüs'ün tekrar Hristiyanların eline geçmesini sağlamaya çalışma uğraşlarından biridir. Bir nevi zamanın militan toplama eylemi diyebiliriz.

Medieval II: Total War ve Kingdoms Crusades Campaign ve Kudüs Krallığı

* A New Threat: Moğollar, 1252 yılında Doğu’dan gelmeye başlarlar.
* Alamut Surrenders: Moğollar Alamut Kalesini kuşatır ve Rukn al-Din Khurshah(Rükneddin Hür Şah) 1257 tarihinde Moğollar tarafından öldürülmesiyle Elemûtlar-Nizârî Devleti sona ermiş oldu.
* The Mongols Invade: 1260 yılında İran'daki Kermanshah(Kirmanşah) kenti civarında Moğol ordusu görünmeye başlar.
* Mongols Sacks Baghdad: Moğol İmparatorluğu'nun 1258 yılında yaptığı Bağdat Kuşatmasıdır. Bu kuşatma sonunda başkent ele geçirilerek Moğollar tarafından istila edilmiş ve Abbâsî Halifeliği tarih sahnesinden silinmiştir.

* A New Warrior Emerges
* A New Turkish Hero
1282 yılında Türklerden Osman Bey’in ve Osmanlı Beyliğinin ortaya çıkmasını haber verir.

Burak Avcıoğlu - (Update: 26.04.2020)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Makaleye Yorum ve Sorularınızı Bırakabilirsiniz.