2 Nisan 2020

Rome Total War: Barbarian Invasion Huns (Avrupa Hun İmparatorluğu) Faction

Rome Total War: Barbarian Invasion Huns (Avrupa Hun İmparatorluğu) Faction

Hun İmparatorluğu veya Batı-Avrupa Hunları MS 370-469 yılları arasında hüküm sürmüştür. 434 ile 469 yılları arasında hüküm süren Hun kavimlerinin birleşmesi ile oluşmuş bir bozkır konfederasyonu. En önemli liderleri Atilla olup Avrupa’ya birçok akın düzenlemişlerdir. 450 yılında Atilla zamanında en geniş topraklarına ulaşmıştır. Hunlar, Türklerin atasını oluşturur ve Çin’den gelmişlerdir.

Hunlar, Kavimler Göçü ve Roma İmparatorluğu'nu istila etmesiyle bilinen göçebe kavimler topluluğuna verilen ortak addır. Attila önderliğinde Avrupa Hun İmparatorluğu'nu kurmuşlardır. Nedao Muharebesi ile Cermenlere yenilen Hunlar, Hun İmparatorluğu'nun sonu olmuştur.

Hunlar oyunda göçebe bir topluluk olup yerleşik bir yer de bulunmamaktadır. Campaign’de seçilebilmektedir. Aynı zamanda geçmişteki Türk devletidir. Kuzeyden ordular halinde gelerek başlamaktadır. Birçok yeri başta istila ederek gidip ganimet toplayabilirsiniz. Dinleri Paganizm olup gerçekte Gök Tanrı inançları vardı. Oyunu kazanmak için İstanbul (Constantinople) ve Roma (Rome) şehirlerini ele geçirmeniz gerekmektedir. Ben doğudaki orduların hepsini İstanbul’a yönlendirip ilk orayı ve çevresine aldım. Daha sonra İtalya ve Roma’ya çıkarma yaparak o bölgeyi fethi ettim. Toplamda 15 bölge alarak oyunu kazanabilirsiniz.

Hun Liderler ve Komutanlar: Hakan Tukhechjen, Diggiz

Rome Total War: Barbarian Invasion Huns (Avrupa Hun İmparatorluğu) Faction

Avrupa Hunları Zamanındaki Önemli Olaylar ve Bilgiler

Heretical British Monk Disappears: Pelagius: 360-422 yılları arasında yaşamış İrlandalı papazdır. Dönemdeki bazı dogmaları reddettiği için Heretic (Kafir) olarak yafta atılmıştır. Rome Total War Barbarian Invasion ’da bahsetmektedir. İrlanda’ya Hristiyanlığın gelişi bu dönemlerde olmuştur.

Council of Ephesus: Birinci Efes Konsülü, 431 yılında Efes Meryem Ana kilisesinde, İstanbul Patriği Nestorius'un tartışmalı öğretileri yüzünden toplanmıştır.

Slavs (Slavlar): 5. Yüzyıl zamanlarında Rusya taraflarından Avrupa içlerine gelmeye başlarlar. Kabile olarak gelip akınlar yapmaktadırlar. Göçebe Pagan topluluğudur.7. Yüzyıla kadar Slav topluluğu olarak Rusya bölgesinde olmuşlardır. Rusların ırkıdır veya atalarıdır diyebiliriz. 9 ve 10. Yüzyıllarda Rus olarak yani Kiev Knezliği (Kievan Rus) topluluğu adını alarak tarih sahnesinde devam ederler.

Burak Avcıoğlu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Makaleye Yorum ve Sorularınızı Bırakabilirsiniz.