27 Mart 2020

Rome Total War: Barbarian Invasion Sassanids (Sasani İmparatorluğu) Faction

Rome Total War: Barbarian Invasion Sassanids (Sasani İmparatorluğu) Faction

Sassanids (Sasani İmparatorluğu - Sasanian Empire); Sasaniler ya da İkinci Pers İmparatorluğu MS 224-651 yılları arasında hüküm sürmüştür. İran halkının ırkıdır ve tarihidir. Başkentleri Ctesiphon (Tizpon) kentidir. Sasani İmparatorluğu, son Arşaklı Hanedanı (Part İmparatorluğu) kralı IV. Artabanus'u yenmesinin ardından I. Ardeşir tarafından kurulmuştur.

Oyunda liderler ve komutan isimleri Sasani kralları ile hemen hemen aynıdır; Ardashir, Yazdegerd, Melchior, Shapur, Bahram, Smerdis, Juvansher, Sogdianus, Gushnasbandeh, Adarnarseh, Mardonius gibi isimlendirilmişlerdir.

Doğu kültürüne sahiptirler. Sasani İmparatorluğu’nun resmi dini Zoroastrian (Zerdüştçülük veya Mecusilik) olup tek tanrı inancına sahiptirler. Bu inanış antik İran dini olup 1000 yılına kadar inanç devam etmiştir. Bölgede Pagan, Hıristiyan ve Zerdüştçülük inançları çatışma göstermektedir.

7. yüz yılda İslamiyet’in doğuşu ve İslam devletinin kuruluşu ile birlikte Sasani devleti ve Zerdüştçülük inancı Dört Halife diğer adı ile Hulefa-i Raşidin (Raşid Halifeler) tarafından yıkılmıştır. 636 yılındaki Kadisiye Muharebesi ile İmparatorluğa son verilmiştir.

Persler tarihten gelen Zerdüştçülük dini ile birlikte İslamiyet’i kabul etmiştir fakat bazı dogmalarını bu İslam dini altına yerleştirerek kendilerine bir İslam mezhebi olan Şiilik inancını kurmuşlardır.

Rome Total War: Barbarian Invasion Sassanids (Sasani İmparatorluğu) Faction

Bugün de İranlılar bu inanca sahiptir. Ayetullah gibi tanrı kral benzeri unvanlar perslerin geçmişten gelen bir öğretisi olup günümüzde de şekil değiştirerek devam ettiğini görmekteyiz.

Sasani İmparatorluğu oyunda da olduğu gibi Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) ile sık sık savaş halindedir ve birçok savaş ve politik antlaşma yaşamışlardır. 421-422 yılları arası savaşmışlardır ve iki tarafta kendi dinlerini karşılıklı kabul etmişlerdir. Oyunda da direk düşman olarak başlıyorsunuz ve ana amaçlardan biride Bizans İmparatorluğunu yok etmek.

Kazanma Koşulları ve Birimler

Alexandria: Mısır'da bulunan İskenderiye şehrini ele geçirmeniz gerekiyor. Burayı fetih ettiğinizde Sphinx of Giza yapıtlarına da hâkim oluyorsunuz. Büyük Gize Sfenksi; Mısır'ın başkenti Kahire'de, Gize piramitleri bölgesinde yer alan bir Sfenks heykelidir.

Jerusalem: Kutsal şehir Kudüs’ü ele geçirmeniz gerek ve Filistin bölgesini kontrol altına almalısınız.

Constantinople: Doğu Roma İmparatorluğunun başkenti olan İstanbul’u fetih etmeniz gerekir. Oyundaki ana amacınız Bizans devletini yıkmaktır.

Rome Total War: Barbarian Invasion Sassanids (Sasani İmparatorluğu) Faction

Sogdian Warriors: Sasani ordusundaki süvari birliktir.

Cataphract ve Clibanarii(Clibanarius): hem atı hem de vücudu zırhlı olan süvarilere verilen isimdir.

Clibanarii Immortals: Sasani ordusunun ölümsüzler olarak bilinen seçkin süvari birimidir.

Elephants: Sasani savaş filleri.

Rome Total War: Barbarian Invasion Sassanids (Sasani İmparatorluğu) Faction

Sasani Devleti Zamanındaki Önemli Olaylar ve Bilgiler

Eran Spahbod (Spahbed): Sasani İmparatorluğu'nda kullanılan Ordu Şefi unvanıdır.

Faravahar: İran medeniyetinin en bilindik sembollerinden biridir. Oyunda Zerdüştçülük inancının sembolü olarak kullanılır. Kürtlerde bu sembolü kullanmıştır.

Zend-Avesta: Zerdüştlüğün kutsal kitabıdır.

New Testament Formulated: Athanasius (I. Athanasios İskenderiye Piskoposu) tarafından Yeni Ahit yani Hristiyanlarca kutsal kabul edilen 27 kitapçıktan oluşan bölüm toparlandı.

Despicable Treachery: Hainlik gibi politik bir durumdur. Oyunda Diplomatınız birden kayboluyor ve sizi satmış oluyor rüşvet alarak, bir nevi saf değiştirmek.

Bireme ve Trireme: Antik zamanlarda yapılmış kürekli savaş gemileridir. Bireme daha ufak olanıdır. Trireme ise daha büyüktür ve daha fazla asker barındırır. Persian Trireme olarak arattığınızda örnek savaş gemilerini görebilirsiniz.

The Sassanid Martyrdoms: Simeon Şehitliği olarak bilinir. Bölgede Hıristiyan inancını yaymak istemiştir fakat dönemin kralı ikinci Shapur, Yahudiler ve Mecusiler(Zerdüştler) tarafından kışkırtılmıştır. Aziz Simeon inancından dolayı idam edilmiştir.

The Martyrdom of Saint Eusebius: Vercelli Eusebius İtalyan bir Piskopos olup 361'de eski Suriye kenti Samosata'nın piskoposu oldu. Hıristiyanlık dinindeki önemli gelişmeler oyunda bilgi olarak veriliyor.

First Council of Constantinople: Birinci İstanbul Konsili, 381 yılında I. Theodosius tarafından İstanbul'da toplanan konsildir.

The Serapeum Destroyed: İskenderiye içinde bulunan antik yunan tapınağıdır. 325 yılında yıkılarak Hristiyanlığın paganizme karşı mücadelesinin zaferini temsil eder.

Final Olympic Games Held: 3. yüzyılda Yunanlıların Antik Olimpiyat Oyunları ve festivalleri vardı.
Councils of Carthage: Kartaca Konseyleri, Afrika'nın Kartaca şehrinde 3, 4 ve 5. yüzyıllarda yapılan kilise toplantılarıdır.

Patrick Introduced Christianity to Ireland: İrlanda'ya Hıristiyanlığı tanıtan ve Roma İngilteresi asıllı misyoner Saint Patrick (Aziz Patrik) veya gerçek adı Maewyn Succat.

Burak Avcıoğlu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Makaleye Yorum ve Sorularınızı Bırakabilirsiniz.