30 Eylül 2017

Yazılım Test Otomasyonun da Locator & Object Spy Kullanımı ve Örnekleri

Yazılım Test Otomasyonun da Locator & Object Spy Kullanımı ve Örnekleri

Yazılım Test Otomasyonu yazarken temel araçlardan biri olan Locator & Object Spy; Otomasyon yazacağınız alt yapıdaki nesnelerin XPath(XML Path Language), Locator veya CSS Path gibi bilgilerini size verir. Bu bilgiler doğrultusunda nesneye ulaşılır ve işlemler yapabilirsiniz.

Ekrandaki nesnelerin tam tarifini yapmak ve bunu otomasyonda kullanabilmek için XPath bilgisine her zaman ihtiyaç vardır. Aynı zamanda Object Spy araçları bize o uygulamanın hangi mimari ile yazıldığı hakkında da bilgide verir.

Örneğin Desktop Application'lar da genelde Windows Form veya WPF(Windows Presentation Foundation) teknolojisi karşımıza çıkarken Web teknolojilerinde ise DomElement ve DOM'un altındaki nesnelere daha çok otomasyon yazarız. Makalede Free ve Lisanslı Locator & Object Spy araçlarından örneklemeler yapacağım.

Yazılım Test Otomasyonun da Locator & Object Spy Kullanımı ve Örnekleri

Silk Test ürünü ile başlayacak olursam Visual Studio'da Silk4NET sekmesi altından Locator Spy kısmından veya SilkTest Workbench programına ait Identify Object aracı ile bir yazılımdaki Buton, Label alanları, ComboBox, Grid ve birçok Widget için XPATH’lerini bulan ve o alanların etiket(HTML Tags) özelliklerini bize gösteren araçtır. SilkTest Workbench programında Tools sekmesi altındadır veya kısayolu CTRL+SHIFT+I olup menü barından da açabilirsiniz.


Örnek olarak Desktop Application olan Cleaner uygulamasında denedim ve aşağıdaki gibi bir Locator bilgisini hemen aldım. Windows Form yapısında olduğunu resimdeki gibi görebiliyorsunuz.

/Window[@caption='Piriform CCleaner']//PushButton[@caption='Cleaner']
Yazılım Test Otomasyonun da Locator & Object Spy Kullanımı ve Örnekleri

Ranorex Spy'dan Alınan Locator;

/form[@title='Piriform CCleaner']/button[@text='Cleaner']
/form[@title='Piriform CCleaner']/?/?/button[@accessiblename='Kapat']

Ek olarak şunu söylemeliyim; Ranorex Framework alt yapısı Micro Focus Silk Test alt yapısına göre çok amatörce kalıyor.

Genelde İlk kısım Window'un altı Baş, Sabit Locator olarak tanımlanır ve "//*" altından sonraki kısım otomasyon yazarken baz alınır. Bir nesnenin sadece Locator bilgisi değil, onun içindeki HTML Tags(Attribute) ve Value(değer) bilgilerine de ulaşırsınız. Buradaki Uniqe olan (Örnek ID gibi) Attribute ile otomasyon yazabilir, nesneye hızlıca ulaşabilirsiniz.

HTML ve XML nesneleri bulmak dışında CSS nesnelerini bulmak içinse CSS Selector araçlarını kullanabilirsiniz. Bazı nesneler sadece Weight-Height gibi özellikleri ile Uniqe olabilir. Bu bilgilerde projedeki CSS dosyaları içerisinde barındığı için CSS Selector araçları burada işimize yarayacaktır.

Diğer Object Spy araçları; Object Spy QTP, Ranorex Spy, Snoop ve TestComplete Object Spy gibi araçları örnek verebilirim.