24 Şubat 2017

XML Marker Kullanımı

XML Marker Kullanımı

Web servislerini detaylı incelemek ve çıktılarını (output-input) daha kolay okumak  için XML Marker programının kullanımından bahsedeceğim. Genelde Meta-Data taşımada Web servisleri alt yapı olarak XML işaretleme dili kullanır.

Bazı Response dönen servis logları uzun olabilir. Bu kayıtları Text editörü ile okumak yerine XML Marker kullanarak incelemek daha verimli olur. Bir XML çıktısını kopyalayıp direk XML Marker alanına ekleyerek incelebilir veya File kısmından (XML, JSON, DTD, TEXT) dosyalar açabilirsiniz.

Eğer XML tagların da bir yazım hatası varsa program sizi Syntax Checking yaparak Warning(s) penceresi içinde uyaracak ve hangi satırda hata olduğunu gösterecektir. Siz hatayı manüel düzelttikten sonra dosya üzerinde işlem yapabilirsiniz. Bu sayede ilgili XML çıktısında bir hata var mı onuda test etmiş olursunuz.

XML Marker Kullanımı

XML dosyasını açtığınızda Tree View kısımdan Tag olarak tüm içeriği bütün veya tek tek görebilirsiniz. Tüm Datayı seçip sağ tıkladığınızda Edit using editor veya In place edit diyerek Datayı değiştirebilirsiniz.

Copy grid to clipboard diyerek Tüm Datayı Excel dosyasına koyulabilirsiniz. Bu oldukça çok kullanılan bir yöntemdir. Response dönen log kaydındaki detaylı Datayı test etmek için kullanılır.

Edit Menüsünden Replace sekmesinden İstediğiniz Datayı veya Dataları bulup adını dosya üzerinden değiştirebilirsiniz. İkon menülerinden Tree Element(CTRL+L) ile tüm Tag ağacını açabilirsiniz.


Drill Up ve Drill Down komutları ile en üst Tag ve en alt Tag'a doğru hızlıca gidebilirsiniz. Reparse ile dosyayı yeniden ilk haline getirebilirsiniz. Çok uzun bir XML kaydı üzerinde çalışma yapıyor ve bazı satır(Line) kısımlara işaret koymak ve ara ara bunlara geri dönmek istiyorsanız Toggle Bookmark butonları ile bunu yapabilirsiniz. Toggle Bookmark'ın amacı satırlara işaret koyup onlara tekrar geri dönüş yapmanızı sağlar.

Kaynaklar
en.wikipedia.org/wiki/XML_schema (XML Schema)
en.wikipedia.org/wiki/Document_type_definition (Document Type Definition DTD)
tr.wikipedia.org/wiki/XSD (XSD XML Schema Definition)
en.wikipedia.org/wiki/XML_Schema_(W3C) (XSD XML Schema Definition)
www.symbolclick.com (XML Marker Offical)

XSD (XML Schema Definition), XML dosyalarında taşınan verilerin nasıl yorumlanacağını tanımlayan dosya. DTD dosyalarının eksikliklerini gidermek üzere geliştirilmiştir. XML dosyalara belli kurallar eklenebilir. <Schema> elementi bir XSD dokümanında kesinlikle bulunmalıdır.
Bu element XSD dokümanının kök (Root) elementidir ve bazı özniteliklere sahiptir.

Microsoft'un XML Parser (XML Ayrıştırıcı Aracı)
en.wikipedia.org/wiki/MSXML Microsoft XML Core Services (MSXML) XML Parser

XDR dili XSD'den önceki teknolojidir.
en.wikipedia.org/wiki/External_Data_Representation (External Data Representation XDR)
en.wikipedia.org/wiki/XDR_Schema (XML-Data Reduced XDR)