12 Şubat 2017

İş Analisti Nedir? Scrum'da Analiz Süreçleri Ne Şekilde Gerçekleştirilir?

İş Analisti Nedir? Scrum'da Analiz Süreçleri Nasıl Yapılır

İş Analisti, kurumun iş yapısını, iş kurallarını, iş süreçlerini çözümlemek, sorunlar ve fırsatlar için çözümler üretmek, çözümleri oluştururken çeşitli fonksiyonel birimler ile çalışarak, gerektiğinde bütünleştirici görev ve teknikler bütünüdür.

Temelde müşterinin iş ihtiyacını anlayıp, yazılımcı ve son kullanıcı arasındaki köprü olup işi yazılımcının anlayabileceği şekilde dokümantasyonunu yapmaktadır. Telekomünikasyon, Bankacılık gibi birçok büyük kurumda iş analisti vardır.

Bankacılık sektöründe özellikle Business Unit veya Stratejik İş Birimi olarak geçen son kullanıcı ile BT arasında köprü görevi gören analist Scrum sürecinde Sprint'ler içerisinde yazılımcıya tüm analiz dokümanını paylaşmak yerine o Sprint için yapacağı kararlı bir Solution Document (Çözüm Parçacığı veya Çözüm Dokümanı) yazılımcıya vererek uzun uzun yazılan analiz dokümanları yerine kısa, net ve öz yazılan bu doküman daha çok tercih edilmektedir.

Kararlı bir analiz dokümanı Sprint içerisinde maksimum 2-3 gün veya proje öncesi çalışılıp Sprint zamanı geldiğinde yazılımcı ve testçi ile paylaşılmalıdır. Analiz süreci uzadıkça belirsizlikte uzamış olur. Sprint içinde analiz ihtiyaçları değişebilir ama tüm PBI'ı değiştirecek şekilde bu değişim olmamalıdır.

Doküman içeriğine değinecek olursak Bilgi Teknolojileri için istenilen Business doküman içeriğinden genelde istenilen doneler;
- İşin Business(Ara yüz ve görsel) dokümantasyonu
- Kullanılacak servis yapısı ve protokoller (Web Services, Middleware)
- Mimarı yapı hakkında genel bilgi (Architectural Infrastructure)
- UX/UI çözümleri ve arayüz için kararlaştırılmış demo görseller. (Front-End)
- Gereksinimler, ihtiyaçlar ve tüm iş kuralları
- Database (Veri tabanı) bilgileri (Test ve Production: Tables, Column)
- Back End kısımda istenilen akış, kurallar ve detaylar
- Profesyonel Akış Çizelgesi ve Diyagramı (Microsoft Office Visio)

Kullanılacak Araçlar ve Skills;
* Microsoft Office Visio (Diyagram, Akış Çizelgesi)
* Balsamiq Mockups (Demo Arayüz Çizimi)
* HTML/CSS Bilgisi
* Orta Seviye SQL Bilgisi (İleri Seviye Olması Tercih Edilir)
* Temel JavaScript Bilgisi
* Adobe Fireworks (UI/UX Görsel Çizim Aracı)
* Microsoft Office Excel/Word

İş Analizi Üzerine Kısa Notlar

* İletişim gücü yüksek ve dokümantasyon iyi yapabilen kişiler daha çok seçilmektedir. Analiz kısmı önemli sorumluluk içerip projenin zaman, maliyet gibi unsurlarını doğrudan etkilemektedir.

* Domain bilgisi önemli olup bulunduğu projenin organizasyon yapısı, iş süreçleri ve alt yapı gereksinimlerini iyi bilmelidir.

* Sprint içerisinden Analiz Task veya PBI'ları genelde Spike veya Requirement olarak alınır.

* Software Requirements Specification (SPEC Dokümanı) yazılım projesinde neler olmalı ve ihtiyaçlar iyi hazırlanmalıdır.

* Yazılım bilen veya yazılım kökeninden genel iş analisti daha çok tercih edilmektedir. Analiz ve Test rolleri ise birbirine en yakın iş rolleridir.

* Teknik analizi olan bir projede Analiz dokümanı daha iyi beslenmektedir. Teknik analiz dokümanı genelde Developer tarafından yazılmaktadır.

* Bir projeye başlanmadan önce kapsam çalışması ve etki analizi (Business Impact Analysis BIA) yapılarak projenin analist kısmının temeli oluşturulur.

* Scrum Team içerisinde Analist, Product Owner ve Development Team arasında köprü görevi görmektedir.

* Analizi yarım alınmış veya eksik kalmış bir proje yeniden analiz edildiğinde eski doküman üzerindeki eski bilgiler silinmez, üstü çizilir ve altına yenisi eklenir.

* Sprint sonunda Iterasyon bittikten sonra yazılım, yapılan çalışmaları önce analiste iletir. Analist testler sonrasında kabul onayını verdikten sonra müşteri ile paylaşır.

İş Hayatından Analiz Kavramı için Alınan Unvanlar
Business Analyst, Senior Business Analyst (İş Analisti)
Business Architect (İş Mimarı)
Project Manager (Proje Yöneticisi)

Uluslar arası geçerliliği olan İş Analizi Sertifikaları
* Level 1 - ECBA Entry Certificate in Business Analysis
* Level 2 - CCBA Certification of Competency in Business Analysis
* Level 3 - CBAP Certified Business Analysis Professional
* Level 4 - CBATL Certified Business Analysis Thought Leader
* IIBA CBAP/CCBA Sertifikasyonu

Burak AVCI - Update: 17.03.2022

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Makaleye Yorum ve Sorularınızı Bırakabilirsiniz.