13 Ağustos 2016

PBI Kapasitesi Belirlemek ve Scrum Poker Kullanımı

PBI Kapasitesi Belirlemek ve Scrum Poker Kullanımı

Scrum çalışmasında rakamsal olarak değerlendirilmesi en zor olan nitel değerlerden biride PBI Size(Kapasite) belirleme işlemidir. Birçok takım tarafından birkaç Sprint sonrası ancak oturmaktadır.
PBI Size belirlemede en önemli kriterler ise o işin riskleri ve kompleksliği olup bu iki olasılık bizim kapasitemizi belirlememizi zorlaştırabilir ve işin büyüklüğü konusunda kesin bir şey söylememizi engeller.

Takımlar bir PBI'ın kapasitesini rakamsal olarak vermek istediklerinde referans alacağı noktalar şu şekildedir;

1) Daha önce yapılmış bir iş varsa ve Size'ı belli ise aynı PBI'a benzer kapasite verirler. Her Sprint sonu birkaç Referans PBI mutlaka çıkartın. Bu sayede referans alacağınız PBI maddeleriniz çoğalır ve Sprint Planning'de yapılan Scrum Poker etkinliği daha hızlı geçer. Takımlar başta PBI referanları çıkarıyor ve bu işleme devam etmiyor. Oysaki her Sprint sonunda bunu yapmaları hem PBI teknik analizini geliştirir hemde takım alabileceği Size konusunda ileri de kendinden daha emin olur.

2) Develop, Analiz veya Test kısmının ne kadarlık bir süreç harcandığı bilinen işleri önceden Size'layıp o Process'ler referans alınır. Örnekle bir servis çağrısının hazırlanması işi 3 Size ise ve bunun testi 1 Size ise bu rakamlar referans alınarak PBI'lar da kullanılır.

3) PBI kaç Process'den oluşuyorsa Size'ı ona göre artırma yöntemi de çok kullanılır. Örnekle bir PBI'da üç tablo yapısı ve ön yüzü hazırlanacak. Database tarafında 1 iş, ön yüzde 3 iş şeklinde akış Process'lere bölünerek Size'lanır. DB'deki iş 1 Size ön yüzdeki iş 2 Size olsun (1+2*3=7) Fibonacci sayılarına göre Bu PBI 8'dir. Eğer bu PBI için bir risk veya kritiklik varsa, Impediments
karşımıza çıkacağını ön görebiliyorsak riskleri ve kompleksliği baz alarak 8 olan kapasitemizi 13 veya 21 yapabiliriz.

4) Önce PBI'ın işini Size'layın sonra risk veya kompleksliği varsa Fibonacci sayılarını baz alarak PBI kapasitesini artırın.

5) Grooming toplantıları Scrum etkinlikleri içinde olmasa da bazı takımlar zaman kazanmak ve PBI'ların çıkarılması ve size verme işlerini Sprint Planning öncesi yapabilir. Grooming'in amacı Scrum'daki Sprint Planning etkinliğinin daha efektif ve hızlı olması için yapılabilir. Sayısı fazla olan takımlar başlangıçta Grooming etkinlikleri yaparlar.

6) PBI kapasitesi 13 veya 21'den büyükse o PBI'lar bazı takımlar tarafından alınmıyor veya tekrar Size verme işlemi yapılıyor. PBI parçalanıp daha anlaşılır ve Size 8 olacak şekilde sade hale getiriliyor. Çünkü Sprint içinde bir PBI yaparken PBI içinde PBI olabiliyor. Kararlı bir PBI Size sayısı 8 olarak kabul eden takımlar genelde bunu yapıyor. Bu işlemdeki amaç o PBI'daki riskleri daha net görmek içindir.

7) Bir PBI asla bir kişiye Assign edilemez. Sadece Task'lar Assign edilebilir. PBI tüm takımın sorumluluğundadır.

Scrum Poker ve Planning
Scrum Poker oyunu fibonacci sayılarına dayalı bir deste kart ile oynanır ve PBI kapasite belirlemek için yapılır. Genelde bu sayılar aşağıdaki gibi hazırlanmıştır:
0, 1 ,2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144

? ve Sonsuz kartları ise PBI'ın kapasitesi tam belirlenemediği veya öngörülemediği zaman kullanılır.

Oynanış ise bir PBI'ın açıklaması takım tarafından veya takımın için konuya yakın olan kişi tarafından yapıldıktan sonra herkes aynı anda o PBI için içinden gelen Size kartını kaldırır.
birbirine çok uç olan iki kart tartışmaya başlar, ortak bir Size'de takım karar verir ve PBI'ın kapasitesi bu şekilde belirler.

Sprint Goal olan PBI'ların kapasiteleri üzerinde takım birkaç defa düşünerek doğru commit etmek isteyebilir. Sprint Goal'deki yanlış maliyet hem diğer PBI'ları Done yapmadaki zorluğu hemde
Velocity değerinizi olumsuz etkileyebilir.

Android'de Scrum Poker Cards (Agile) uygulamasını telefonunuza indirerek kullanabilirsiniz. Size seçenekleri olarak Standard, T-Shirt ve Fibonacci vardır. En çok kullanılan seri Fibonacci'dir.

Uygulamanın bir başka özelliği Baselines(PBI Sizing Reference) kısmına daha önce Size ettiğimiz veya iş olarak kapasitesini kesin bildiğimiz Process'ler in Size'larını burada tutabilirsiniz.

Kaynaklar
en.wikipedia.org/wiki/Planning_poker (Planning Poker)
Android Scrum Master Assistant (Scrum Etkinlikleri için Ajanda, Daily Scrum)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Makaleye Yorum ve Sorularınızı Bırakabilirsiniz.