1 Ocak 2014

Sistem Geliştirme Modellerini Açıklayınız?

Çağlayan Modeli
- Her safhada mutlaka dokümantasyon yazılmalıdır.
- İşler aşama aşama yapılır. Bir aşama bitmeden diğer aşamaya geçilmez.
- Aşamalar arasında geri dönüşümler söz konusudur. Geliştirme ya da tasarım esnasında bir hata varsa kolay bir geri dönüş sağlar.

Evrimsel ve Ağaç Modeli
- Evrimsel-ağaç modelinde olayların sırası kesin olarak bellidir.
- Her bir parça sonunda elimizde çalışan bir ürün (product) vardır.
- Gereksinimler, tasarım, kodlama, sınama aşamaları paralel veya teker teker gerçekleştirilir. Her parça için, küçük çapta bir çağlayan modeli uygulanır.

RAD Modeli
- Bir prototip model geliştirilerek, kullanıcı ile geliştirici arasında uzlaşma sağlanır. Bu sayede geliştiriciler sistemin mimarisi hakkında bilgi sahibi olurlar. Böylelikle gereksinim safhasına gerek kalmaz.
- Bu tür sistemlerde gereksinimler doğru bir şekilde belirlendiği için, sistemin analiz çok daha kolay gerçekleşiyor.

Spiral Model
- Bu modele göre yazılım, artımlı sürümler (sürümler) dizisi olarak hızlı bir şekilde geliştirilir. İlk iterasyonlar prototiptir; daha sonrakiler ise dağıtımı yapılan versiyonlar şeklindedir
- Her bir aşama için müşteri ile iletişim, planlama, risk analizi, tasarım,  gerçekleştirme ve müşteri değerlendirmesi yapılır

Çevik Metotlar
- Çevik metotlarda, projenin ölçeği ne olursa olsun, proje küçük tekrarlara ayrılır ve her tekrar başlı başına bir proje gibi ele alınarak geliştirilir. Her tekrarlamanın sonunda ise, proje yönetimi tarafından iterasyonun proje sınırlarının neresinde olduğuna bakılır.
- Çevik metotlar ile her bir tekrarlamanın 2-4 hafta kadar sürmesi planlanmaktadır. Her tekrarlamanın kendi içerisinde çalışan bir sistem olması sonucu müşteriye sürekli çalışan bir yazılım teslim edilerek, müşteri memnuniyetinin artması sağlanmaktadır.