21 Ocak 2014

Bilişim Bakanlığı ve Bilişim Güvenlik Kurulu

Bilişim Bakanlığı

Bilişim ve Siber Güvenlik kavramları gün geçtikçe ülkeler için daha da önemli olup, Süper Güç ülkeleri şimdiden Siber Güvenlik birimlerini oluşturmaya ve bakanlık düzeyinde konumlandırmaya başladı. Türkiye'de bu konu şuan için Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde yürütülüyor.

Siber Güvenlik ve Savunma konusu ise iç tehdit de şuan için Emniyet görevlendirilmektedir. Siber Güvenlik ve Ulusal Bilişim altyapısını temsilen artık Bilişim bakanlığına Türkiye'de ihtiyaç vardır. Bugün tüm E-Devlet uygulamaları başta olsun banka işlemleri, ticaret ve birçok uygulama İnternet üzerinden yapılmaktadır. Bu büyük siber faaliyetlerin bakanlık tarafından yönetilip, Ülke üzerinde yapılacak birçok siber faaliyetler bu bakanlıkla temsil edilmelidir.

Bilişim Bakanlığı, ülkenin siber savunma ve güvenliğinden sorumlu bir bakanlığı olmalıdır. MGK’da daimi üye olmalıdır. Bağlılığı direk Başbakanlık olmalıdır.

Belli aralıklarla Bilişim Bakanlığı bünyesinde toplanacak olan Bilişim ve İstihbarat Güvenlik Toplantısı kısaca Bilişim Güvenlik Kurulu (BGK) toplanarak ülkedeki Siber politikanın belirlenmesi, iç ve dış Siber tehditlere karşı ülkede ne gibi önlemler alınmalı, Kamu ve Özel şirketlerdeki yazılım politikaları gibi konuların konuşulduğu bir yapı olmalıdır. BGK toplantısına katılması gereken kurum ve kuruluşları sıralarsak;

- TÜBİTAK SGE ve ULAKBİM Temsilcileri
- TSK Bilişim ve İstihbarat Dairesi Başkanlığı
- Emniyet Bilişim ve İstihbarat Dairesi Başkanlığı
- Türkiye’deki Teknopark Genel Müdürleri
- MİT Bilişim ve İstihbarat Dairesi Başkanı
- BTK Başkanı
- Türk Telekom Genel Müdürü
- Üniversite MMF Dekanları
- TİB Başkanı
- Bilişim ve Telekomünikasyon Konusunda Önemli Şirketlerin Genel Müdürleri

olarak daha da sıralayabiliriz.

Maddeler halinde Bilişim Bakanlığı nedir ve ne tür çalışmalar yapmalıdır yazacak olursak;

1) Bilişim Bakanlığı sadece ülkedeki siber saldırıları önlemek ve bunları yakalamak ile görevli bir yapı değildir. Asıl amacı Ülkenin Siber yapısını bağımsız şekilde kendi altyapısını oluşturup, iç ve dış tehditlere karşı ülkeyi korumak ve savunmaktır. Bundan dolayı Siber iç ve dış tehdit algılamaları ülkenin Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinde yer almalıdır.

2) Siber alt yapımızı geliştirmek için Jeopolitik olarak bize yakın Bilişim konusunda büyük ülkeler ile Siber altyapılar üzerine Antlaşmalar ve projeler yapılmalıdır. (Amerika, Rusya, Çin ve Hindistan)

3) Teknopark'lar ülkedeki bilişim üsleri olup her büyük şehirde en az 1 tane olmalıdır.

4) Ülkedeki İnternet omurgası ve altyapısı dış tehdit saldırılarına karşı hazırlıklı olmalıdır ve Bilişim bakanlığı tarafınca hazırlanan Siber tatbikatlar BGK tarafından onanıp belli zaman aralıklarında eylem planı olarak uygulanmalıdır.

5) Elektromanyetik Savaş için gerekli önlemleri ülkenin Güvenlik Güçleri (TSK, MİT ve Emniyet) tarafından alınmasını sağlamak ve yürütmesini gerçekleştirmekle yükümlüdür.

6) Ülkedeki Siber veri ve bilgi güvenliğinin korunması ve gerekli altyapı çalışmalarının yürütülmesi.

7) Siber güvenlik, saldırı ve tatbikatlardan sorumlu kurumdur. Aynı zamanda ülkedeki tüm bilişim ve telekomünikasyon kurumları ve kuruluşları bilişim bakanlığı tarafınca denetlenir.

8) Ülkedeki Siber suçlardan ötürü gerekli hukuki yapının oluşmasını sağlar. Siber Suçlar ve Hukuki boyutunu Yargı ile müzakere ederek Hakim ve Savcılar yetiştirir.

9) Dijital kimlik ve Haberleşmeden, denetlenmesinden sorumlu kurumdur.


Türkiye'deki Bilişim alt yapısının gelişmesi için atılacak adımlar:

1) Dünya üzerinde Türkiye'nin Bilişim gücünü sağlamlaştırmak ve rol model olması için İnternet'in kalbi olan Root Server'lar dan bir tanesi İstanbul'a getirmek.

2) Google, Yahoo, Yandex, Cisco, Oracle, Huawei ve benzeri dev kuruluşlar için vergi veya benzeri devlet unsurlarını hafifleştirerek bu kurumların Türkiye'de büyük şirketler açtırmasına teşvik olup Türkiye'de lokal ve global istihdam sağlamak.

3) Eğitim programına lise ve orta öğretim için seçmeli olarak Algoritma ve Programlama dersleri konulacaktır. Uygun görülürse bu ders programı tüm lise ve orta öğretim programlarına normal ders programında olacak şeklinde 2 veya 4 saat uygulanacaktır.

4) Türk işletim sistemi Pardus'u bütün devlet binalarında kullanmasını sağlamak. Bu uygulama hem maliyet olarak hemde istihdam olarak bize getirisi yüksek olacaktır. Pardus işletim sistemi kullanan tüm devlet kurumları teknik destek, altyapı ve benzeri ihtiyaçlar duyacaktır. Bu ihtiyaçların karşılanması için yetiştirilmeye hazır birçok bilgisayar mühendisi, programcısı ve benzeri bölümlerdeki kişiler için istihdam imkanı doğacaktır.

5) Dünya üzerinde gerçekleşecek olan önemli Siber saldırılar ve savaşlar (Örnek: Estonya-Rusya) için NATO ile birlikte çalışmak için Türkiye'den de gönderilecek bir ekibin gözlemci olmasını sağlamak.

6) Dünyaya sunulabilecek Open Source temelli bir kaç projenin temelinin atılması ve Global yazılım beyninin bir kanadını Türkiye'ye çekebilmek ve Global bir farkındalık yaratmak.

7) Fiber ve Uydu İnternet alt yapılarını hızla yenilenerek Türkiye'nin 3,1-4 Mbps ortalama İnternet erişim hızını 7-8 Mbps değerlerine getirerek herkesin cüzi miktarlar karşılığı İnternet'e kolayca erişmesine teşvik etmek.

8) Yazılım devrimini yakalamak için Mobil ve Tablet yazılım platformlar üzerine devletin bir müddet sübvanse edeceği özel şirketlerin yaratılması ve bunların global pazarda gelişmesini sağlamak.

Burak AVCI tarafından hazırlanan Bilişim Bakanlığı ve Bilişim Güvenlik Kurulu yazısı Creative Commons Alıntı-Gayriticari-ShareAlike 4.0 Uluslararası Lisansı lisansı ile korunmaktadır.

Bu yazı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu‘nun ilgili maddelerince koruma altına alınmıştır. İlgili yazıdan yapılacak her alıntıda kaynak gösterilmesi zorunludur. Aksi taktirde TCK’nın ilgili maddeleri uyarınca yasal işlem başlatılır.