8 Kasım 2013

Java'da iş Parçacıkları Kullanarak Semafor(Semaphore) ve Yığın(Stack) Örneği

Üretici-Tüketici modeline göre Semafor(Semaphore) ve Yığın(Stack) ile Java iş parçacıklarını kullanarak gerçekleştirelim. N tane iş parçacığı üretici, M tanesi de tüketici olsun. N üretici her biri 100'er tane ürün üretsin (yani yığına eklesin), yığının azami boyutu 10 olsun. Tüketiciler tükettiklerini ekrana yazdırsınlar.

Bunun için Java'da 4 sınıf oluşturacağız. Main, Uretici, Tuketici ve Stack(Yığın sınıfı) Üretici ve Tüketici sınıflarını Thread ile Main sınıfına bağlayacağız.

Main.java
import java.util.concurrent.Semaphore;


public class Main {
  
  public static void main(String[] args) throws InterruptedException{
    Thread[] ureticiler = new Uretici[5];
    Thread[] tuketiciler = new Tuketici[10];
    
    Yigin<Integer> y = new Yigin<Integer>(10);
    Semaphore[] semaforlar = new Semaphore[3];
    
    semaforlar[0] = new Semaphore(1);    // KILIT
    semaforlar[1] = new Semaphore(10);    // BOS
    semaforlar[2] = new Semaphore(0);    // DOLU
    
    for(int i = 0; i < ureticiler.length; i++){
      ureticiler[i] = new Uretici(y, semaforlar, i);
      ureticiler[i].start();
    }
    
    for(int i = 0; i < tuketiciler.length; i++){
      tuketiciler[i] = new Tuketici(y, semaforlar, i);
      tuketiciler[i].start();
    }
    
    for(int i = 0; i < ureticiler.length; i++)
      ureticiler[i].join();
    
    for(int i = 0; i < tuketiciler.length; i++)
      tuketiciler[i].join();
  }
}

Tuketici.java
import java.util.Random;
import java.util.concurrent.Semaphore;


public class Tuketici extends Thread{

  private Yigin<Integer> y;
  private Semaphore[] k;
  private int kimlik;
  
  Tuketici(Yigin<Integer> y, Semaphore[] k, int kimlik){
    this.y = y;
    this.k = k;
    this.kimlik = kimlik;
  }
  
  public void run(){
    
    try{
      for(int i = 0; i < 50; i++){    // HER URUN ICIN
        
        k[2].acquire();      // WAIT DOLU
        
        k[0].acquire();      // WAIT KILIT
    
        System.out.println(y.pop() + " kimlik " + kimlik);    // TUKET
      
        k[0].release();      // POST KILIT
        
        k[1].release();      // POST BOS  
      }
    }catch(InterruptedException e){
      e.printStackTrace();
    }  
  }
}

Uretici.java
import java.util.Random;
import java.util.concurrent.Semaphore;


public class Uretici extends Thread{

  private Yigin<Integer> y;
  private Semaphore[] k;
  private int kimlik;
  
  Uretici(Yigin<Integer> y, Semaphore[] k, int kimlik){
    this.y = y;
    this.k = k;
    this.kimlik = kimlik;
  }
  
  public void run(){
    Random r = new Random();
    
    for(int i = 0; i < 100; i++){  // HER URUN ICIN
      int n = r.nextInt(1000);

      try{
        k[1].acquire();      // WAIT BOS
        
        k[0].acquire();      // WAIT KILIT
      
        if(y.push(n) == 0){
          System.out.println("Uretiliyor " + n + " kimlik " + kimlik);    // URET
        }else
          System.out.println("Uretilemedi!!!!!!!!!");
        
        k[0].release();      // POST KILIT
        
        k[2].release();      // POST DOLU
      
      }catch(InterruptedException e){
        e.printStackTrace();
      }
    }
  }
}

Yigin.java
import java.util.ArrayList;

public class Yigin <T>{
  private int tepe;
  private ArrayList<T> dizi;
  private int boyut;
  
  public Yigin(int boyut){
    this.boyut = boyut;
    dizi = new ArrayList<T>();
    tepe = 0;
  }
  
  public boolean doluMu(){
    return (dizi.size() >= boyut);
  }
  
  public boolean bosMu(){
    return (dizi.size() == 0);
  }
  
  public int push(T deger){
    if(doluMu() == false){
      dizi.add(tepe, deger);
      tepe++;
      return 0;
    }else return -1;
  }
  
  public T pop(){
    if(bosMu() == false){
      tepe--;
      return dizi.remove(tepe);
    }else
      return null;
  }
  
  public static void main(String[] args){
    Yigin<String> y = new Yigin<String>(5);
    
    y.push("abc");
    y.push("def");
    y.push("ghi");
    
    System.out.println(y.pop());
    System.out.println(y.pop());
    System.out.println(y.pop());
  }
}

Coded by Erchan Aptoula