6 Şubat 2013

Mikroişlemciler Dersi 1. Hafta

Mikroişlemcilerde kullandığımız kit MSP-EXP430G2 LaunchPad olup, USB giriş birimi ile bilgisayara bağlanmaktadır. buradan kitin driver ını yükleyip bilgisayara tanıtabilirsiniz.

MSP-EXP30G2

Kit bilgisayara tanıtıldıktan sonra, C ve Makine dili olan Assembly ile kit üzerinde program yazmak için Code Composer Studio derleyicisine ihtiyacımız var. CCStudio 5.3.0 versyionunu Off-line Installers: Windows kısmından aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS

CCStudio kurduktan sonra 2 proje dosyasını Belgelerim/workspace klasörünün içine at.

1) MSP-EXP430G2-Launchpad (main.c)

Önemli olan kod satırı if ((0x08 & P1IN)) P1OUT |= 0x01;
burada 0x08 Kit üzerindeki P1.3 çıkışını maskeleyip düğmeye basınca Led1 in yanıp sönmesini sağlar.

#include <msp430g2231.h>

void main(void)
{
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;         // Stop watchdog timer
 P1DIR |= 0x01;              // Set P1.0 to output direction

 while (1)                 // Test P1.4
 {
  if ((0x08 & P1IN)) P1OUT |= 0x01;    // if P1.4 set, set P1.0
  else P1OUT &= ~0x01;          // else reset
 }
}

2) deneasm4 (msp430g2xx1_1.asm)

ASM uzantısı Assembly kodudur. bu kodda ise önemli satır. Wait mov.w   #050000,R15
Burada ki 50000 değerini 25000, 60000 olarak değiştirerek Led1'in sürekli yanıp sönmesini hızlandırabilir veya yavaşlatabilirsiniz.

Hazırlayan: Burak AVCI

Ders: Mikroişlemciler
Prof. Dr. Bekir Tevfik Akgün