15 Mayıs 2012

IP Adresi Sınıfları Nedir? & IP, Subnetmask ve Broadcast Adresi Hesaplamaları Nasıl Yapılır?

IP adresi sınıfları, IP adresi, Subnetmask ve Broadcast adresi hesaplamaları nasıl yapılır detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım.

A Sınıfı IP Adresleri (1-126) ...aaa.bbb.ccc / 127.aaa.bbb.ccc
B Sınıfı IP Adresleri (128-191) 128.aaa.bbb.ccc / 191.aaa.bbb.ccc
C Sınıfı IP Adresleri (192-223) 192.aaa.bbb.ccc - 223.aaa.bbb.ccc
D sınıfı 224-239
E sınıfı 240-254 aralığındadır.

Subnet Mask Olarak Sıralarsak;

Sınıf     Adresi
A         255.0.0.0
B         255.255.0.0.
C         255.255.255.0

Sınıf: A
Network sayısı: 126
Her networkteki host sayısı: 16,777,214

Sınıf: B
Network sayısı: 16,384
Her networkteki host sayısı: 65,534

Sınıf: C
Network sayısı: 2,097,152
Her networkteki host sayısı: 254

Özel IP adresleri
Aşağıdaki üç Ip adres bloğu IANA tarafından İnternet için rezerve edilmiştir.

10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10/8 prefix)
172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16/12 prefix)
192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168/16 prefix)

Bu IP adresleri yerel alan ağlarında kullanılmak üzere tahsis edilmiştir (Dünya üzerinde tekil değildirler) ve geniş alan ağlarında Telco firmaları tarafından yönlendirilmezler, Bu nedenle, bu IP ağları İnternete çıkacaklarında ancak gerçek IP adreslerine NAT yapılarak kullanılabilirler.

IP numarası ve CIDR değerleri belli ise aşağıdaki adreslerden Subnetmak, Broadcast ve diğer değerleri hesaplayabilirsiniz.

Subnet Calculator
www.ciscotr.com/calc.php
mxtoolbox.com/subnetcalculator.aspx
www.subnet-calculator.com

Broadcast Değerini Hesaplama
Broadcast hesaplarken o aralıktaki en son IP o network için broadcast oluyor.
192.168.1.0 / 24 icin broadcast 192.168.1.255
192.168.2.0 / 24 icin broadcast 192.168.2.255

HostID ve NetID Nedir?

HostID: Host bitleri sayısı

NetID: Network bitleri sayısı

Dolayısıyla HostID+NetID=32 denilebilir.

Her sınıf için HostID ve NetID değişmektedir. Öyleki sınıfların bit bazında değerleri şu şekildedir.

A sınıfı   8-bit NetID + 24-bit HostID
B sınıfı   16-bit NetID + 16-bit HostID
C sınıfı   24-bit NetID + 8-bit HostID

Örnek Soru:
Elimizde 179.155.61.130/29 adresi var. Bunun bizden Network adresini, Broadcast adresini ve Host adedi isteniyor.

Şimdi sırasıyla yapmamız gerekenler şöyle; Adresin sonuna eklenen sayı soldan sağa binary sistemdeki 1 olan sayıların adetdir.

Adresler 32 bitlik olduğuna göre, 29 tanesi 1 ise geri kalan 32-29=3 tane 0'dır.

Yani /29 yazılımının binary sistemdeki karşılığı şöyledir:

11111111.11111111.11111111.11111000

Şimdi işlemlere başlayabiliriz. Son kısmı baz alacağız. 11111000 Burada beş adet 1 olduğuna göre: 2^5=32.Yani bizim 32 adet Networkümüz vardır.

Ve üç adet 0(sifir) olduğuna göre: 2^3=8 adet IP vardır.

Fakat bu IP lerin ilk olanı Network adresi ve son olanı broadcast adresi olduğundan 8′den 2 çıkarırız: 8-2=6 adet kullanabiceleğimiz IP Host sayısı vardır.

Şimdi bize verilen ilk adreste yani 179.155.61.130 adresinde son oktetmiz olan 130 hangi aralıkta ona bir bakalım:

128-136…(17)….aradığımız 130 sayısı bu aralıkta.Ve hangi aralıktaysa alt kısmını alıyoruz.
Yani 128.

Bu sıralamını 8 arıtş sebebi bizim 8 adet IP olduğuna göre, 2^3=8 ,ve  2^5=32 adet Network adresimiz olduğuna göre de 32 tane farklı Networkümüz vardır.

Evet arkadaşlar. Bizim Network adresimiz: 179.155.61.128

Network adresimizden bir sonraki adresimiz ilk IP adres-imizdir. Yani:179.155.61.129 bizim ilk IP adres imizdir.

Son IP adresimizi bulmak içinse yukarıda hespladığımız gibi bizim 6 adet IP adresiz vardır.Network adresimizin son oktetine kac adet IP adresimiz varsa onu ekleriz,veya ilk IP adresimize ekleyip 1 eksiltiriz.Yani..

Network adresimiz:179.155.61.128 ve IP adetimiz 6 olduğuna göre,,128+6=129+6-1=134…

Yani 179.155.61.134 bizim son IP adresimizidir.

Son olarakda Broadcast adresi.Son kullanabileceğimiz IP adresine 1 ekleriz ve Broadcast adresimizi buluruz. Yani:134+1=135

Yani 179.155.61.135 bizim Broadcast adresimiz dir.

Son olarak elimizde 165.138.90.49/20 adresi var.Yine dediğim gibi /20 sayısını,binary olarak soldan sağa doğru 20 adet 1 olduğunun ifadesidir,ve 32 bitlik adresimize göre geri kalan 32-20=12 adet sıfırımız vardır.Yani:

11111111.11111111.11110000.00000000

Bu durumda son kısım (oktet) ile bir işimiz yok çünkü network sayımızı öğrenemeyiz,onun için bir önceki (11110000) oktet ile yukarıdaki işlemleri yapmak zorundayız.

Burak AVCI - Update: 05.04.2022