3 Mart 2012

JavaScript ile Basit Hesap Makinesi

Nesneye dayalı programlama dillerinde olduğu gibi JavaScript ile de uygulamalar yazabiliriz. JavaScript kodları sitede her zaman html taglarında head taglarının arasında olur.
<head> </head>
Bu Head tagları arasına java tagımızı açarız ve içine java script kodlarımızı ekleriz.
<script type="text/javascript"> </script>

Şimdi gelelim iki sayı arasında işlem yapan basit, JavaScript ile yazılmış hesap makinesine.
<html>
<head>
<title>JavaScript Hesap Makinesi</title>

<script type="text/javascript">
function  addition()
{
 s1=document.getElementById("sayi1").value;   
//textboxa verilen id değeri yardımıyla ordaki değer alınıyor
 s2=document.getElementById("sayi2").value;
sonuc.value=parseInt(s1)+parseInt(s2); 
//değerler var tipindedir,onlara işlem yaptırtmak için int çevirmek gerekiyor
}
function  subtraction()
{
 s1=document.getElementById("sayi1").value;
 s2=document.getElementById("sayi2").value;
sonuc.value=parseInt(s1)-parseInt(s2);
}
function  multip()
{
 s1=document.getElementById("sayi1").value;
 s2=document.getElementById("sayi2").value;
sonuc.value=parseInt(s1)*parseInt(s2);
}
function  division()
{
 s1=document.getElementById("sayi1").value;
  s2=document.getElementById("sayi2").value;
 if(s2==0)
 alert("donomioater cant be ,change the value")
 else
sonuc.value=parseInt(s1)/parseInt(s2);
}</script>

</head>

<body>
<b>Sayı 1:</b> <input type="text" id="sayi1" >
</br>
<b>Sayı 2:</b> <input type="text" id="sayi2" >
</br></br>
<input type="button" id="buttonadd" value="+" onclick="addition()">
<input type="button" id="buttonasub" value="-" onclick=" subtraction()">
<input type="button" id="buttonamul" value="*" onclick="multip()">
<input type="button" id="buttondiv" value="/" onclick="division()">
</br></br>
<b>Sonuç:</b> <input type="text" id="sonuc" >
</body>
</html>