17 Kasım 2011

MS-DOS Netstat Komutları

netstat -n

Komut satırında yürütülen "netstat" komutu etkin TCP bağlantılarını, bilgisayarın bağlı olduğu bağlantı noktalarını, Ethernet istatistiklerini, IP yönlendirme tablosunu, IP, ICMP, TCP ve UDP iletişim kuralları için IPv4 istatistikleri ile IPv6, ICMPv6, IPv6 üzerinden TCP ve IPv6 iletişim kuralları üzerinden UDP için IPv6 istatistiklerini görüntüler. Parametreler olmadan kullanılan "netstat", etkin TCP bağlantılarını görüntüler.

"Proto"(İl.Kr.) başlığı altındaki karakterler ilgili port için kullanılan protokol tipini gösterir.

"Local Address"(Yerel Adres) ise bilgisayarınızın ağ üzerindeki isminin yanı sıra gelen bağlantıları kabul ettiğiniz ve rastgele üretilen port numarasını gösterir.

"Foreign Address"(Yabancı Adres) kısmı ise uzak bilgisayarın adını ve bağlantıyı gerçekleştirmek için kullandığı port numarasını gösterir. Adından da anlaşılacağı üzere "State"("Durum") bağlantının durumunu gösterir.

ESTABLISHED - İki bilgisayar da bağlı.
CLOSING - Uzak bilgisayar bağlantıyı kapatmaya karar vermiş.
LISTENING - Bilgisayarınız gelen bir bağlantı isteği için bekliyor.
SYN_RCVD - Uzak bir bilgisayar bağlantı isteğinde bulunmuş.
SYN_SENT - Bilgisayarınız bağlantı isteğini kabul etmiş.
LAST_ACK - Bilgisyaranız bağlantıyı kapatmadan önce paketleri siliyor.
CLOSE_WAIT - Uzak bilgisayar bilgisayarınızla olan bağlantıyı kapatıyor.
FIN_WAIT 1 - Bir istemci bağlantıyı kapatıyor.
FIN_WAIT 2 -İki bilgisayar da bağlantıyı kapatmaya karar vermiş.

netstat -a 
Tüm etkin TCP bağlantılarıyla birlikte, bilgisayarın bağlı olduğu TCP ve UDP bağlantı noktalarını görüntüler.

netstat -e
Gönderilen ve alınan bit ve paket sayısı gibi, Ethernet istatistiklerini görüntüler. Bu parametre -s ile birleştirilebilir. (netstat -e -s)

netstat -s
İletişim kuralına göre istatistikleri gösterir. Varsayılan olarak, TCP, UDP, ICMP ve IP iletişim kuralı istatistikleri gösterilir. IPv6 protokolü yüklü ise, IPv6 üzerinden TCP istatistikleri, IPv6, ICMPv6 ve IPv6 protokolleri üzerinden UDP istatistikleri gösterilir. -p parametresi bir küme iletişim kuralını belirtmek için kullanılabilir.

netstat -p
İletişim Kuralı tarafından belirlenmiş iletişim kuralı bağlantılarını gösterir. Bu durumda İletişim Kuralı; tcp, udp, tcpv6 veya udpv6 olabilir. Bu parametre, iletişim kuralına göre istatistikleri görüntülemek üzere -s ile birlikte kullanılırsa, İletişim Kuralı; tcp, udp, icmp, ip, tcpv6, udpv6, icmpv6 veya ipv6 olabilir.

netstat -r 
IP yönlendirme tablosunun içeriğini görüntüler. Bu, "route print" komutu ile eşdeğerdir. Bu komutlar eşdeğer bir diğer ms dos komutu (route print) dir

netstat -o
Etkin TCP bağlantılarını görüntüler ve her bağlantının işlem kimliğini (PID) içerir. Uygulamaları PID'e göre bulmak istiyorsanız, Windows Görev Yöneticisi içindeki İşlemler sekmesine bakın. Bu parametre -a , -n ve -p ile birleştirilebilir.

netstat -n
Etkin TCP bağlantılarını görüntüler. Ancak adresler ve bağlantı noktası numaraları sayısal olarak ifade edilir, herhangi bir ad konulmaz.