14 Şubat 2011

C Dilinde Pointer ve Fonksiyon kullanarak Küp Alma İşlemi (DEV C++)

C Dilinde Pointer ve Fonksiyon kullanarak küp alma işlemini aşağıdaki fonksiyon ile yapabilirsiniz. IDE olarak Dev C++ kullanabilirsiniz. Bilgisayar Mühendisliği bölümünde programlamaya giriş için yapılan bir çalışmadır.

#include <stdio.h>
float kupref(float *sayi){
      float m;
      m=*sayi**sayi**sayi;
      return m;
      }

int main()
{
    int kup;
    float t;
    printf("Kubu alinacak sayiyi giriniz: ");scanf("%f",&kup);
    t=kupref(&kup);
    printf("\nSayinin kubu: %4.0f\n",t);
    
while(1);
}

Burak AVCI - Update: 10.11.2020