14 Şubat 2011

C Dilinde Pointer ve Fonksiyon kullanarak Küp alma işlemi

#include <stdio.h>

float kupref(float *sayi){
   float m;
   m=*sayi**sayi**sayi;
   return m;
   }

int main()
{
  int kup;
  float t;
  printf("Kubu alinacak sayiyi giriniz: ");scanf("%f",&kup);
  t=kupref(&kup);
  printf("\nSayinin kubu: %4.0f\n",t);
  
while(1);
}