19 Aralık 2015

CentOS 7 Sunucuda PHP Sürümünü 5.5, 5.6 veya 7'ye Yükseltmek

CentOS 7 Sunucuda PHP Sürümünü 5.5, 5.6 veya 7'ye Yükseltmek

CentOS 7 64 bit sunucuda detaylı Apache ve PHP kurulumunu Digital Ocean CentOS 7 Sunucu(Droplet) kurulumu makalesinde anlatmıştım. Sunucu üzerinde PHP kurulumu yaptıktan sonra CentOS 7'de versiyon 5.4 olarak geliyor. Biz sunucumuzda bu sürümü 5.5, 5.6 veya 7'ye yükselteceğiz.

İlk olarak sunucunun PHP sürümünü öğrenelim;
# php -v

CentOS 7 64 bit için EPEL ve REMİ kütüphanesini kurulumları;
# wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-5.noarch.rpm
# wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm
# rpm -Uvh remi-release-7.rpm epel-release-7-5.noarch.rpm

RPM Link Kontrol: http://rpms.famillecollet.com
EPEL Link Kontrol: http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e

Dosyayı düzenliyoruz (Önemli);
# nano /etc/yum.repos.d/remi.repo
CentOS 7 Sunucuda PHP Sürümünü 5.5, 5.6 veya 7'ye Yükseltmek

Burada güncellemek istediğiniz PHP sürümünün değerini aşağıdaki gibi değiştirin.
enable=0 değerini 1 olarak değiştiriyoruz. (Tüm hepsini de 1 yapabilirsiniz)

PHP Versiyon 5.5 için;
[remi-php55]
[remi-php55-debuginfo]

PHP Versiyon 5.6 için;
[remi-php56]
[remi-php56-debuginfo]

Ctrl+X (Kaydedelim)
Y (Yes)
Enter diyip çıkalım.

Sunucuyu Güncelleyelim;
# yum -y update

Servisi yeniden başlatalım;
# systemctl restart httpd.service

PHP sürümünü kontrol edelim;
# php -v