1 Ocak 2014

Bilgisayara Dayalı Bilgi Sistemleri Nedir? Yararları Nelerdir?

Bilgi sistemleri, organizasyon için doğru kararlar alınmasında kullanılan teknolojiyle iç içe yapılandırılmış sistemlerdir.

* İşlemsel Bilgi Sistemleri
* Yönetim Bilgi Sistemleri
* Karar Destek Sistemleri
* Ofis Otomasyon Sistemleri
* Üst Yönetim Sistemleri
* Yapay Zeka ve Uzman Sistemler

Bilgi Sisteminin Yararları
- Daha iyi hizmet,
- Daha iyi güvenlik,
- Rekabet avantajı,
- Daha az hata,
- Büyük ölçüde doğruluk
- Yüksek kalitede çıktılar (ürünler),
- Sağlıklı haberleşme,
- Etkinliğin artması,
- Verimliliğin artması,
- Daha etkin yönetim,
- Daha fazla fırsatlar,
- İş gücü ihtiyacının azaltılması,
- Maliyetlerin azaltılması,
- Daha etkin finansal kararlar verebilme,
- Aşırı faaliyetlerin daha etkin kontrolü,
- Daha etkin yönetimsel karar verme.