23 Nisan 2013

Mikroişlemciler Hafta 8 - YIGIN

Mikroişlemciler Hafta 8'de Yığın yaptık. Yığın Komutları: call, push, pop, ret. ASM  koduna aşağıdan bakabilirsiniz.
RESET       mov.w   #0280h,SP               ; Initialize stackpointer
StopWDT     mov.w   #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL  ; Stop WDT
            mov #01234h, r8
            mov #0abcdh, r9
            mov r8, r10
            mov r9, r11
            call #EXG
            mov r10, r8
            mov r11, r9
            nop
            
EXG         push r10
            push r11
            pop r10
            pop r11
            ret
Ders: Mikroişlemciler
Prof. Dr. Bekir Tevfik Akgün

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder